Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Dane a poplatky

Hazardné hry

Mesto Prešov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o hazardných hrách") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhoduje o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov ( a to na obdobie jedného kalendárneho roka), vydáva stanoviská k umiestneniu technických zariadení v zmysle zákona o hazardných hrách a vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce.
Vybavuje:
MsÚ, odbor ekonomiky a podnikania, oddelenie daní, poplatkov a podnikania, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Milan Strenk, tel. 051/3100231
Poplatok:
Správne poplatky upravené novelizáciou zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
• udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, 1 500 eur za každý výherný prístroj,
• zmena individuálnej licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa výherných prístrojov 200 eur.
• vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 eur.

Linka pomoci pre problémy s hraním - 0800 800 900

• povinnosť prevádzkovateľov vybraných druhov hazardných hier bezodkladne zverejniť telefónne číslo na viditeľnom mieste na nimi prevádzkovaných zariadeniach.
Všeobecne záväzné nariadenie obmedzujúce prevádzkovanie hazardných hier
• podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazardných hrách mesto Prešov nevydalo.

K udeleniu individuálnej licencie je potrebné predložiť žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 20 zákona o hazardných hrách a uhradiť správny poplatok vo výške 1500,- EUR za každý výherný prístroj. Individuálna licencia sa udelí najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie.


 
Súhlasy a vyjadrenia obce k ostatným hazardným hrám HH 1Súhlasy a vyjadrenia obce k hazardným hrám.pdf HH 1Súhlasy a vyjadrenia obce k hazardným hrám.pdf (107.9 kB)
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov PDF HH 3 Žiadosť o vydanie ind. licencie.pdf HH 3 Žiadosť o vydanie ind. licencie.pdf (149.9 kB)
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov DOC HH 3 Žiadosť o vydanie ind. licencie.doc HH 3 Žiadosť o vydanie ind. licencie.doc (201.5 kB)
Zmena individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov DOC Zmena individuálnej licencie.doc Zmena individuálnej licencie.doc (56 kB)
Zmena individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov PDF Zmena individuálnej licencie.pdf Zmena individuálnej licencie.pdf (130.6 kB)
ÚvodÚvodná stránka