Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Hasiči varujú pre rizikom vzniku lesných požiarov

Oficiálna FB stránka Mesta PrešovOficiálny YouTube kanál Mesta PrešovOficiálna FB stránka Transparency Prešov - eGovernment

Hasiči varujú pre rizikom vzniku lesných požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch od 14. júna 2019 až do odvolania.

Hasiči varujú pre rizikom vzniku lesných požiarovČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) je v okresoch Prešov a Sabinov vyhlásený od 14. júna až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečit’ umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímat’ osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest pre hasičskú techniku,
  4. vybavenie pracovných strojov prenosnými hasiacimi prístrojmi - napr. lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe, a vybavenie týchto pracovných strojov účinným zachytávačom iskier.

 
 
ÚvodÚvodná stránka