Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kultúra, školstvo a šport

Dotácia na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ na území mesta Prešov

Žiadosti a vyúčtovania prijíma:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov
Referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, Referát školstva, mládeže a športu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: 
Ing. Beáta Vargošková, tel.  051/3100562

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnená žiadosť zriaďovateľa  o poskytnutie dotácie
2.  Prílohami  žiadosti zriaďovateľa o dotáciu pre CVČ je:

a)   menný zoznam detí/žiakov v abecednom poradí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom v meste Prešov, ktoré k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka boli prihlásené do CVČ (meno/priezvisko/dátum narodenia/adresa trvalého bydliska)

b)  súhrnné rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí detí/žiakov do CVČ

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
Vyúčtovanie predložiť štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroka

Zákonná úprava:

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2017 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov
 

Prílohy

 Vyúčtovanie poskytnutej dotácie


 
ÚvodÚvodná stránka