Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie


 

Povolenie na vjazd vozidlom do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov

Prijíma: MsÚ, odbor služieb pre občanov,  referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavu ...
 

Záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestňovanie prenosných a dočasných zariadení na plochách vo vlastníctve mesta Prešov

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov   V ...
 

Povolenie uzávierky miestnej komunikácie

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Povolenie na úpravu dopravného značenia

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje: ...
 

Manuál k schvalenému VZN o odpadoch č.8/2016

Prílohy ...
 

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny (drevín) vo verejnej zeleni - výrub súvisí so stavbou, investičnou akciou na pozemku mesta

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,   oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavu ...
 

Záväzné stanovisko/vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na: 1.         vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. a ...
 

Záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín na mestskom pozemku, v nájme/správe organizácie

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje: MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia, Jarková 24, Prešov Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: Ing. Oľga Balážová, tel. 051/3100227 Ing. Júlia Cinkanič Brtková, tel. 0 ...
 

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na súkromnom pozemku

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy,  oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra,  Jarková 26, Prešov Vybavuj ...
 
ÚvodÚvodná stránka