Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 5 - Uzavretie manželstva, prijatie priezviska, doplnenie mena

Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení, Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení, Zmena poradia mien

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 3100507, 31005091.
E-mail: anna.komanicka@presov.sk, matrika@presov.sk  

1. Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným popisom.
2. Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
3. Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa (prípadne rodičov neplnoletej osoby),
- rodný list,
- žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena,
- písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena. - maloletá osoba staršia ako 15 rokov,
- žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena,
- písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena – maloletá osoba staršia ako 15 rokov,
- žiadosť o zmenu poradia mien,
- písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov.

Poplatok: 
5,00 € za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Spávne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a) 

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2b zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2c zákonna NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka