Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 7 - Matričné doklady

Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení, Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení, Zmena poradia mien

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 3100507, 3100509

1. Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným popisom.
2. Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
3. Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca;  na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. 

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa (prípadne rodičov neplnoletej osoby),
- rodný list,
- žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena,
- písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov,
- žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena,
- písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov,
- žiadosť o zmenu poradia mien,
- písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov.

Poplatok
5,00€ za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2b zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2c zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o zmene a priezvisu v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení [PDF ] 19_suhlas_so_zrusenim_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.pdf 19_suhlas_so_zrusenim_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.pdf (121.1 kB)
Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení [DOC] 19_suhlas_so_zrusenim_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.doc 19_suhlas_so_zrusenim_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.doc (216.5 kB)
Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa [PDF ] 18_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.pdf 18_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.pdf (136.4 kB)
Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa [DOC] 18_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.doc 18_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.doc (220.5 kB)
Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení [PDF ] 17_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.pdf 17_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.pdf (134.3 kB)
Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení [DOC] 17_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.doc 17_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.doc (218.5 kB)
Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena [PDF ] 16_suhlas_s_doplnenim_druheho_a_tretieho__mena.pdf 16_suhlas_s_doplnenim_druheho_a_tretieho__mena.pdf (120.9 kB)
Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena [DOC] 16_suhlas_s_doplnenim_druheho_a_tretieho__mena.doc 16_suhlas_s_doplnenim_druheho_a_tretieho__mena.doc (216 kB)
Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa [PDF ] 15_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni_pre_malolete_dieta.pdf 15_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni_pre_malolete_dieta.pdf (136.3 kB)
Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa [DOC] 15_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni_pre_malolete_dieta.doc 15_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni_pre_malolete_dieta.doc (220.5 kB)
Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení [PDF ] 14_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni.pdf 14_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni.pdf (134.3 kB)
Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení [DOC] 14_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni.doc 14_Ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni.doc (218.5 kB)
Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení [PDF ] 22_suhlas_so_zmenou_poradia_mien_v_knihe_narodeni.pdf 22_suhlas_so_zmenou_poradia_mien_v_knihe_narodeni.pdf (121.3 kB)
Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení [DOC] 22_suhlas_so_zmenou_poradia_mien_v_knihe_narodeni.doc 22_suhlas_so_zmenou_poradia_mien_v_knihe_narodeni.doc (217 kB)
Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa [PDF ] 21_Ziadost_o_zmenu__poradia_mien_v__knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.pdf 21_Ziadost_o_zmenu__poradia_mien_v__knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.pdf (136.5 kB)
Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa [DOC] 21_Ziadost_o_zmenu__poradia_mien_v__knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.doc 21_Ziadost_o_zmenu__poradia_mien_v__knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.doc (220 kB)
Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení [PDF] 20_Ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_knihe_narodeni.pdf 20_Ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_knihe_narodeni.pdf (135 kB)
Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení [DOC ] 20_Ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_knihe_narodeni.doc 20_Ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_knihe_narodeni.doc (218 kB)
ÚvodÚvodná stránka