Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

IROP_s_EU.png

Navrhovaná výstavba „cykloželezničky“ prechádza územím štyroch katastrov: Prešov – Solivar, Dulová Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa. Jedná sa o líniovú stavbu cyklistickej trasy, ktorej začiatok je navrhovaný na konci Royovej ulice Sídliska Šváby v meste Prešov v k.ú. Solivar. Navrhovaná cyklistická trasa pokračuje v stúpajúcom teréne v pôvodnej trase lesnej, neskôr pionierskej železničky s ukončením v lokalite Zlatá Baňa – Stavenie pri Dubníku.  V 1.etape výstavby sa rieši úsek od št. cesty v k.ú. Solivar po hranicu katastra Kokošovce – Zlatá Baňa.

Súvisiace články:
V Prešove pribudne šesť a pol kilometra novej cyklistickej komunikácie, 16.5.2018
Pribudne nová cyklocesta, 27.4.2018

 

 

 

 


 
Cykloželeznička A sprievodná správa cyklozeleznicka_a_sprievodna_sprava.pdf cyklozeleznicka_a_sprievodna_sprava.pdf (50.2 kB)
Cykloželeznička 1 Situácia Solivar Cykloželeznička 1 Situácia Solivar.pdf Cykloželeznička 1 Situácia Solivar.pdf (242.6 kB)
Cykloželeznička 2 Situácia Dulova Ves Cykloželeznička 2 Situácia Dulova Ves.pdf Cykloželeznička 2 Situácia Dulova Ves.pdf (351.1 kB)
Cykloželeznička 3a Situácia Kokošovce Cykloželeznička 3a Situácia Kokošovce.pdf Cykloželeznička 3a Situácia Kokošovce.pdf (477.3 kB)
Cykloželeznička 3b Situácia Kokošovce Cykloželeznička 3b Situácia Kokošovce.pdf Cykloželeznička 3b Situácia Kokošovce.pdf (328.1 kB)
Cykloželeznička Koordinačný výkres Cykloželeznička Koordinačný výkres.pdf Cykloželeznička Koordinačný výkres.pdf (1.2 MB)
Cykloželeznička Širšie vzťahy Cykloželeznička Širšie vzťahy.pdf Cykloželeznička Širšie vzťahy.pdf (1.5 MB)

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka