Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

IROP_s_EU.png

Navrhovaná výstavba „cykloželezničky“ prechádza územím štyroch katastrov: Prešov – Solivar, Dulová Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa. Jedná sa o líniovú stavbu cyklistickej trasy, ktorej začiatok je navrhovaný na konci Royovej ulice Sídliska Šváby v meste Prešov v k.ú. Solivar. Navrhovaná cyklistická trasa pokračuje v stúpajúcom teréne v pôvodnej trase lesnej, neskôr pionierskej železničky s ukončením v lokalite Zlatá Baňa – Stavenie pri Dubníku.  V 1.etape výstavby sa rieši úsek od št. cesty v k.ú. Solivar po hranicu katastra Kokošovce – Zlatá Baňa.

Súvisiace články:
V Prešove pribudne šesť a pol kilometra novej cyklistickej komunikácie, 16.5.2018
Pribudne nová cyklocesta, 27.4.2018

 

 

 

 


 

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka