Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Civilná ochrana


 

Civilná ochrana - základné informácie

Vážený občan, posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených. Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdr ...
 

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad civilnej ochrany príručka pre obyvateľstvo (doplnené na podmienky mesta Prešov) Ľudia si spravidla uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok spravidla až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárii, živelných pohrôm alebo ...
 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35 C): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim. 3. stupeň Dlhodobé dosahovan ...
 

Kontaktné a informačné miesta

Všeobecné zásady Postup nahlasovania mimoriadnych udalostí Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju BEZODKLADNE oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania: 112 - Operačné stredisko integrovaného z ...
 

Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi. Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mim ...
 

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov

Ak zaznie siréna - nastáva mimoriadna situácia. Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Platí to pre každého - v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v školách, materských školách, kde bude o nich postarané. Počúvajte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, a očakávajte doplnkovú sl ...
 

Kolektívna ochrana obyvateľstva

Evakuáciou Evakuácia sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území. Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách. ...
 

Požiarny poriadok mesta Prešov


 

Nahlásenie škôd obyvateľov mesta Prešov


 
Mestská polícia
159

 
Ústredňa MsÚ
051/3100 111

 
ÚvodÚvodná stránka