Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Prešovskí seniori sa zabávali na fašiangovom pleseVytlačiť
 

Prešovskí seniori sa zabávali vo veľkom štýle. Na tradičnom podujatí Fašiangy pre seniorov ukázali, že majú dosť energie a svojimi tanečnými kreáciami hravo zatienia aj mladšie ročníky.

Prešovskí seniori sa zabávali na fašiangovom plese„Ďakujeme vám, milí seniori, za to, že sa stále aktívne zapájate do života v meste Prešov, spievate, tancujete, športujete, stretávate sa a uchovávate si bohatstvo vašich mladých čias doteraz. Máme sa od vás čo učiť,“ prihovoril sa na úvod seniorom viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba. Okrem prípitku odštartoval viceprimátor tento tradičný seniorský ples aj úvodným tancom. 

Prešovskí seniori sa zabávali na fašiangovom pleseTrinásty ročník tohto obľúbeného podujatia sa opäť niesol v noblesnej atmosfére. Dobrú náladu rozprúdili členovia Folklórneho súboru Šariš pod vedením Františka Novotného. Vzápätí po nich už tanečný parket v historickej sále PKO - Čierny orol zaplnili seniori a zatancovali si na známe disco hity a šlágre, ktoré pre nich hrala hudobná skupina KLM.

Nechýbala ani bohatá tombola. Skvelá zábava pokračovala až do večerných hodín.

Podujatie pre seniorov pripravil Odbor sociálnych služieb MsÚ v Prešove.

(nov)


 
 

Zmeny v MHD počas jarných prázdninVytlačiť
 

Dopravný podnik mesta Prešov informuje o zmenách v cestovných poriadkoch Mestskej hromadnej dopravy počas blížiacich sa jarných prázdnin.

Zmeny v MHD počas jarných prázdninOd 18. do 22. februára 2019, v čase jarných prázdnin, z dôvodu chrípkových ochorení a výrazne zvýšenej práceneschopnosti vodičov, premáva MHD v Prešove takto:

1. Nosné trolejbusové linky 1, 4, 8, 38 premávajú podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň.

2. Ostatné linky premávajú podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň.


 
 

V Prešove mediátori radia bezplatneVytlačiť
 

Projekt bezplatnej mediačnej a probačnej služby na prešovskej radnici existuje už štvrtý rok. Vlani túto službu využilo takmer sto ľudí.

V Prešove mediátori radia bezplatne„Spolupráca prešovskej samosprávy s mediátormi sa nám osvedčila. Je to jedna z ciest, ako vieme spoločne pomôcť ľuďom, ktorí sa často nevedia domôcť spravodlivosti,“ pripomína  prešovská primátorka Andrea Turčanová.

„Štvorročné fungovanie ukázalo opodstatnenosť tejto služby. Verím, že aj občania sú spokojní, že im mesto poskytlo v rámci spolupráce takúto možnosť,“  konštatuje mediátor Jozef Bialončík, ktorý v priestoroch prešovskej radnice poskytuje bezradným občanom bezplatné mediačné služby už štvrtý rok. Len vlani ich využilo viac ak deväťdesiat ľudí.

„Najviac klientov, rovných štyridsať,  bolo vo vekovej kategórii nad 66 rokov. Práve seniori sa často veľmi ťažko domáhajú spravodlivosti. V nás vidia poslednú inštanciu – nádej, aby sme im  pomohli. Niekedy možno ich spor ani nie je vhodný na mediáciu, no sme ochotní im načúvať a posilniť v nich nádej na vyriešenie sporu. Ako veľmi dôležité vidím to, že venujeme čas ľudom, ktorí majú pocit, že už nevedia kam ísť, čo robiť. Keďže mediátor nemôže poskytovať právne rady, mojou snahou je, v rámci možností, im poskytnúť informácie, ako sa dá predmetný spor riešiť. Konečné rozhodnutie je však už na nich samých. Ľudia sú vďační, že sa im niekto venuje. Dávam im toľko času, koľko potrebujú, aby sme ich problém "rozobrali", poskytli informácie kam majú, alebo môžu ísť, resp. ako daný spor  podľa možnosti vyriešiť,“ prezrádza tento skúsený mediátor.

V Prešove mediátori radia bezplatne Foto zdroj www.unipo.skZáujem o túto bezplatnú službu sa každoročne zvyšuje. Kým v prvom roku jej fungovania prišlo k mediátorom 38 ľudí, o rok ich bolo 44, pred dvomi rokmi 87 a vlani až 91.

Najviac, až 53 konzultácií sa vlani týkalo občianskoprávnych problémov, ďalších 37 bolo z oblasti rodinného práva.

V projekte, ktorý mediátori za pomoci mesta Prešov pred štyrmi rokmi spustili, plánujú pokračovať aj naďalej. „Išlo o vôbec prvý takýto projekt na Slovensku a s odstupom času si myslím, že spokojnosť je obojstranná. Môžem povedať, že aj po celý rok 2019 budeme klientom naďalej každú stredu popoludní k dispozícii v priestoroch MsÚ v Prešove,“ zdôrazňuje Jozef Bialončík. Dodáva pritom, že do projektu úspešne zapojili  aj študentov z Prešovskej univerzity študujúcich odbor Probačná a mediačná služba. „Ide o prepojenie medzi teóriou a praxou, čo je v dnešnej dobe potrebné, a zároveň aj zriedkavé. Keďže trendom je skôr fakt, že vzdelanie sa stáva tovarom.“

Mediátori nepostrehli ani jeden negatívny ohlas na fungovanie bezplatnej  mediačnej a aprobačnej služby. „Práve naopak, čoraz viac občanov rozširuje vo svojom okolí, že je možnosť riešiť spor či konflikt aj inak, ako súdnou cestou a, dá sa povedať, že efektívnejšie. Dokonca sa ľudia k nám vracajú, ak majú po čase opäť nejaký spor.“

Na základe odporúčania známych túto bezplatnú službu vlani využilo 15 ľudí. Najviac ľudí - až 49 - sa o nej dozvedelo z informačných kanálov mesta, pričom viac ako polovica z nich sa túto informáciu dozvedela z Prešovského magazínu, zvyšných 24 z internetovej stránky mesta Prešov.  


 
 

Prešov má digitalizované historické mestské kroniky Vytlačiť
 

Mesto Prešov v týchto dňoch spúšťa unikátny projekt s názvom „Kroniky mesta Prešov – história Prešova v 'denníkoch' mesta“. Ide o digitalizovanie mestských kroník, ktoré sa tak zachovajú pre ďalšie generácie.

Kroniky mesta PrešovV súčasnosti je spracovaných prvých dvadsať zväzkov kroník z rokov 1944 – 1975 a v týchto dňoch je na stránke kroniky.presov.sk sprístupnená prvá časť. Ako uvádza krátka anotácia na internetovej stránke, zápisky z rokov 1944 – 1959 boli spracované retrospektívne na základe novinových článkov, ale aj svedectiev vtedajších obyvateľov mesta Prešov. Neskôr, od roku 1959 sa zápisy do kroník viedli už chronologicky.

Námet projektu vyšiel z iniciatívy pracovníkov Oddelenia kultúry a cestovného ruchu, ktorí v spolupráci s nitrianskou spoločnosťou NUPSESO, a.s. pripravili digitálnu verziu mestských kroník. Na technickom zabezpečení prevádzky internetovej stránky, ktorá bude slúžiť aj verejnosti, sa podieľali pracovníci úseku informatiky Oddelenia podporných činností MsÚ v Prešove. Finančné prostriedky, ktoré boli na úpravu kroník do digitálnej podoby použité, predstavujú sumu 2 000 eur a mesto ich čerpalo z vlastných zdrojov. Rovnaká suma sa predpokladá aj v druhej fáze skenovania historických zápiskov.

Vďaka moderným technológiám si tak budú môcť občania pozrieť digitalizované kroniky vo vysokom rozlíšení a preniesť sa do rokov minulých, keď sa kroniky písali rukou či písacím strojom. Zaujímavosťou je, že digitalizovaných bolo zatiaľ 5444 strán, pričom najobsiahlejšia kronika má 944 strán a vytvorený archív obsahuje viac ako 33 GB dát.

Kronika mesta Prešov

 

Cieľom projektu je podľa slov Mgr. Márie Putnockej vedúcej Oddelenia kultúry a cestovného ruchu dokončiť digitalizáciu mestských kroník od roku 1976 do roku 2001 (kroniky od roku 2002 do roku 2016 sú v elektronickej podobe zverejnené a ďalej sa zverejňujú podľa ich ukončenia): „Našou ambíciou je sprístupniť verejnosti nové textologické vydanie najstaršej Kroniky mesta Prešov od prešovského mestského kronikára Belu Kleina-Tesnoskalského, ktorá zachytáva udalosti v Prešove od raného stredoveku až po II. svetovú vojnu. Ak sa nám v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou poradí vyriešiť všetky potrebné náležitosti, mesto Prešov by sa tak mohlo pochváliť kompletnou zbierkou kroník v digitálnej podobe.“


 
 

Oznam o umiestnení zariadení letného sedenia a terás na Hlavnej ulici v Prešove pri  Severnom parkuVytlačiť
 

Mesto Prešov, Odbor dopravy a životného prostredia, ktorý vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), oznamuje všetkým záujemcom

o umiestnenie

sezónnych letných exteriérových sedení a terás

pre letnú sezónu 2019

na Hlavnej ulici v Prešove pri Severnom parku,

aby žiadosť podali do 20. marca 2019

na Mestskom úrade v Prešove, v kancelárii prvého kontaktu na Jarkovej ulici č. 26 z dôvodu väčšieho počtu záujemcov o túto plochu.

Oznam o umiestnení zariadení letného sedenia a terás na Hlavnej ulici v Prešove pri  Severnom parkuPo uzávierke všetkých podaných žiadosti bude mestom spracovaný koncepčný návrh umiestnenia letných terás, ktorý bude následne prerokovaný s dotknutými orgánmi. Až na základe kladných stanovísk od všetkých týchto dotknutých orgánov bude mesto Prešov vydávať v zmysle platnej legislatívy rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii na umiestnenie exteriérových sedení na Hlavnej ulici v Prešove pri Severnom parku pre letnú sezónu 2019.

Prevádzkovanie umiestnených letných terás bude od 1.5.2019.     

Podmienkou pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii na území mesta Prešov je úplná žiadosť, situačný náčrt umiestnenia exteriérového sedenia, uhradený správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky za minulé roky, v opačnom prípade im exteriérové sedenia nebudú povolené.


 
 

Prešov má svoj Masterplan. Ako mestu pomôže dôležitý strategický dokument? Vytlačiť
 

Mesto Prešov má po tridsiatich rokoch vypracovaný Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy v meste (tzv. Masterplan), ktorý významným spôsobom pomôže mestu v rozvoji dopravnej infraštruktúry. Jeho cieľom je najmä zlepšenie dopravnej situácie v centre mesta i v jeho okrajových častiach.

Ilustračný obrázok „Je to dokument, na ktorý sme dlho čakali. Posledný Generel dopravy bol vytvorený pred vyše tridsiatimi rokmi, takže som veľmi rada, že takýto dokument máme. Nastaví do budúcnosti stratégiu v tom, ako chceme riešiť dopravu v meste Prešov. Výstupom je viac ako sto samostatných projektov. Verím, že nájdeme zdroje na ich financovanie v budúcnosti, aby sme Prešovčanom priniesli kvalitnejšiu dopravu,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v súvislosti s predstavením Strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy v meste.

Impulzom pre jeho spracovanie boli najmä chýbajúce pravidlá koordinovania všetkých druhov dopravy v meste Prešov. Masterplan tak stanovuje dlhodobé ciele v tejto oblasti zamerané na dostupnosť a prepojenie riešeného územia, plynulosť cestnej premávky, atraktivitu verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ilustračný obrázokZhustená premávka či pravidelne sa tvoriace kolóny automobilov v ranných a popoludňajších hodinách by po aplikácii Masterplanu do praxe mali byť minulosťou, doprava sa odľahčí a vozidlám sa umožní rýchlejší prejazd cez najfrekventovanejšie križovatky. Masterplan pomôže aj pri koordinovaní a plánovaní veľkých investícií a rekonštrukcií križovatiek.

Rozsiahly dokument Masterplan vypracovala pre prešovskú samosprávu česká spoločnosť NDCon, s.r.o. Praha. Mesto Prešov ho má ako tretie mesto na Slovensku a financovalo ho z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V rámci tvorby tohto dôležitého strategického dokumentu bolo potrebné vykonať a vzájomne zosúladiť takmer všetky dopravno-inžinierske činnosti, a to predovšetkým časovo náročné dopravné prieskumy, dopravné modelovanie, prognózy dopravných situácií, analýzy a stanovenie dopravného trendu, identifikácie problémov, návrhov, vytvorenie možných scenárov, posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA) a vypracovanie plánu implementácie.

Podstatnou zložkou Masterplanu je aj špeciálny softvér, ktorý vďaka vopred zadaným vstupným dátam, ako je napr. počet obyvateľov, škôl či miest s najfrekventovanejšou premávkou, vykonštruuje možné dopravné situácie a vďaka analýze nájde najrýchlejšie a najlepšie riešenie nielen pre chodcov a vodičov, ale aj cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Vďaka tomu umožní zistiť napríklad aj to, ako ovplyvní dopravnú situáciu v meste Prešov ďalšia výstavba.

Jedným z problémov, ktoré Masterplan rieši, je aj dostavanie dôležitých obchvatov mesta Prešov, pričom predpokladá, že po dokončení západného a severného obchvatu sa počet vozidiel prechádzajúcich cez mesto zníži o polovicu.

Dokument počíta aj s postupnou integráciou všetkých druhov dopravy na území mesta Prešov a v jeho blízkom okolí. V oblasti mestskej hromadnej dopravy odporúča modernizáciu vozidiel a vyšší počet trolejbusov a elektrobusov, vďaka čomu sa odľahčí centrum mesta od automobilov, a v konečnom dôsledku to bude prospešné aj pre životné prostredie. Pri konkrétnych opatreniach odporúča napríklad aj vytvorenie trolejového vedenia na Rusínskej ulici, ktoré by umožnilo zmenu trasy linky č. 8 a tým aj výrazné skrátenie cesty na Sídlisko Sekčov.

Jedným z cieľov Masterplanu je tiež zatraktívniť železničnú dopravu, napríklad pridaním nástupných miest a prepojením železničnej dopravy s prímestskými autobusmi i mestskou hromadnou dopravou.

Strategický dokument počíta aj s novými cyklocestami, priechodmi pre chodcov a novou parkovacou politikou v celom meste. Odporúča tiež vytvorenie centrálneho dispečingu na riadenie a správu inteligentne riadených križovatiek či tunela.

Masterplan je platný do roku 2040. Nie je však fixný, jeho ďalšie úpravy a prípadné doplnenia závisia aj od ďalšieho rozvoja inovácií či ekonomických faktorov. Tvorca dokumentu Jan Kašík zo spoločnosti NDCon, s.r.o., ktorá Masterplan vypracovala, odporúča funkčnosť Masterplanu každých 5 rokov prehodnotiť a zvážiť či napĺňa stanovené ciele.

---

Mesto Prešov nemalo doposiaľ okrem Plánu dopravnej obslužnosti mestskej hromadnej dopravy (2014), Generelu cyklistickej dopravy mesta Prešov (2013) a Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Prešov (2015) spracovaný žiadny strategický dokument venujúci sa doprave systémovo. Generel dopravy mesta Prešov z roku 1988 je už viac ako osem rokov neplatný.

Pre možnosť čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je nevyhnutné, aby všetky doteraz rozpracované čiastkové projektové zámery v oblasti rozvoja dopravy boli aj potvrdené hlavným strategickým dokumentom tzv. Masterplanom, vrátane posúdenia ich udržateľnosti.

Požiadavka na vypracovanie takéhoto strategického dokumentu vzišla na základe rokovania vedenia mesta Prešov so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR a agentúry JASPERS, poradného orgánu Európskej komisie, EIB a EBRD.

Vypracované konečné dielo pod názvom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov (Masterplan), ktoré bolo podporené v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OP II), zabezpečí mestu čerpanie európskych zdrojov pre oblasť dopravy v meste.


 
 

Na Wolkerovej ulici pribudnú parkovacie miestaVytlačiť
 

Wolkerovu ulicu v Prešove čakajú úpravy a jej obyvatelia sa môžu tešiť aj na komfortnejšie parkovanie.

Na Wolkerovej ulici pribudnú parkovacie miestaV súčasnosti je pre bytovými domami na Wolkerovej ulici č. 9 - 11 šikmé parkovisko a až po koniec bytového domu č. 19 parkujú vodiči pozdĺžne. Priestor je malý a nepostačujúci, preto majú obyvatelia tejto ulice často problém s parkovaním. Predmetom plánovaných úprav bude teda výstavba nových parkovacích miest v tejto lokalite a zvýšenie komfortu pre občanov.

Prešovčania v okolí bytových domov č. 9 - 19 tak budú môcť parkovať na 18 novovytvorených parkovacích miestach, z toho 11 šikmých a 7 pozdĺžnych. Z tohto počtu bude jedno parkovacie miesto so šírkou 3,5 metra určené aj pre telesne postihnutých. Šírka šikmých parkovacích miest bude 2,5 m. Rozmery pozdĺžnych parkovacích miest budú 5,5 x 2,0 m.

Na Wolkerovej ulici pribudnú parkovacie miestaÚpravy budú pokračovať aj neďaleko bytového domu č. 27 (zo strany Mlynského náhonu), kde súčasné parkovisko už takisto kapacitne nepostačuje. Na voľnej ploche vedľa neho sa preto vybuduje nové parkovisko, kde bude 8 kolmo situovaných parkovacích miest. Z  tohto počtu bude jedno parkovacie miesto určené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích miest budú 4,5 x 2,5 m, parkovacie miesto pre telesne postihnutých bude mať rozmery 4,5 x 3,5 m.

V rámci úprav v celej tejto lokalite sa vysadí aj niekoľko druhov nových stromov. Stavebné práce budú trvať približne do konca apríla.


 
 

Prešovská univerzita pozýva na Deň otvorených dveríVytlačiť
 

Začiatok letného semestra sa na Prešovskej univerzite v Prešove už tradične spája s Dňom otvorených dverí. Tohtoročný siedmy ročník sa uskutoční už zajtra, 13. februára v čase od 8:00 – 13:00 hod.

Prešovská univerzita pozýva na Deň otvorených dveríDeň otvorených dverí na PU patrí medzi uchádzačmi o štúdium k obľúbeným podujatiam. Počas neho navštívi univerzitu v priemere až dvetisíc stredoškolákov, ktorí môžu spoznávať vysokoškolské priestory, učebne, laboratória, možno i svojich budúcich spolužiakov a pedagógov, ale predovšetkým získať všetky informácie o štúdiu na jednom mieste.

Celodenný program bude prebiehať v budove vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1 v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. Kultúrny program začne o 9:00 hod. predstavením Vysokoškolského folklórneho súboru Torysa, po ňom bude nasledovať vystúpenie miešaného speváckeho zboru Nostro canto a speváckeho zoskupenia Ukrajinské čaro. Ani tento rok nebude chýbať tradičná beseda s rektorom univerzity „Na slovíčko pán rektor“, ktorá sa uskutoční o 10:30 hod.  Kultúrny program vyvrcholí geospelovou skupinou Anastasis.

Prešovská univerzita pozýva na Deň otvorených dveríV rámci univerzitného mestečka sa detailne odprezentujú aj jednotlivé fakulty, ktoré si pre svojich budúcich možných študentov opäť pripravili to najlepšie, čo ponúkajú. Filozofická fakulta, konkrétne Inštitút politológie má pripravený kvíz o eurovoľbách s možnosťou získať hodnotné ceny.

Študenti budú môcť navštíviť napríklad „playroom“ na Fakulte humanitných a prírodných vied, zúčastniť sa prezentácie 3D technológie v geografickom výskume, objavovať svet pod mikroskopom a pozrieť si demonštračné fyzikálne experimenty. 

Fakulta športu bude počas DOD hľadať najväčšieho siláka či siláčku prostredníctvom merania sily stisku ruky na ručnom dynamometri. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať aj koordináciu na balančných pomôckach, prípadne získať informácie o možnostiach diagnostiky športových predpokladov a športového výkonu.

Prešovská univerzita pozýva na Deň otvorených dveríUchádzači o štúdium na Fakulte zdravotníckych odborov budú môcť pracovať so simulačnými modelmi využívanými na počúvanie srdcových oziev, tlkotu srdca plodu, vyskúšať si meranie panvy alebo nosenie tehotenskej vesty. Nebudú chýbať ani ukážky poskytovania prvej pomoci a poradenstvo v oblasti zápalu ďasien, zubného kazu, zubných erózií a pod.

Gréckokatolícka teologická fakulta si pripravila zase ikonopiseckú dielňu, v ktorej bude prebiehať praktická ukážka písania ikony, ochutnávku liturgických matérií (víno a chlieb) a ukážku elektronických náramkov pre odsúdených.

Možnosť vyskúšať si rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity budú mať uchádzači aj na Pedagogickej fakulte, rôzne manažérske hry spojené s kvízom v oblasti manažmentu a turizmu zase na Fakulte manažmentu.

Anna Polačková

hovorkyňa PU v Prešove


 
 
Položky 1-8 z 1341
ÚvodÚvodná stránka