Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aj tento rok hľadáme najkrajší balkón a predzáhradku

Oficiálna FB stránka Mesta PrešovOficiálny YouTube kanál Mesta PrešovOficiálna FB stránka Transparency Prešov - eGovernment

Aj tento rok hľadáme najkrajší balkón a predzáhradkuVytlačiť
 

Máte balkón plný kvetov či predzáhradku pred domom, ktorá robí radosť nielen vám, ale aj ostatným ľuďom? Pochváľte sa! Prihláste svoje záhradnícke diela do 3. ročníka súťaže Najkrajší balkón a predzáhradka 2019. 

Mesto Prešov vyhlásilo 3. ročník súťaže Najkrajší balkón a predzáhradka. Jej cieľom je podporiť obyvateľov podieľajúcich sa na estetizácii predzáhradiek a balkónov a spoločne tak vytvárať krajší a oku lahodiaci verejný priestor.

Aj tento rok hľadáme najkrajší balkón a predzáhradkuSúťaž je vyhlásená v troch kategóriách:

 1. Najkrajší balkón
 2. Najkrajšia predzáhradka rodinného domu
 3. Najkrajšie okolie vchodu do bytového domu

 

Súťaž je určená pre obyvateľov mesta Prešov, ktorí bývajú v rodinných a bytových domoch na území mesta Prešov.

Pri úpravách okolia bytových domov pritom nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry. V predzáhradkách je možné v obmedzenom množstve sadiť iba nízke okrasné najmä listnaté kvitnúce kry, ktoré bude možné presadiť v prípade potreby rozkopávky v súvislosti s inžinierskymi sieťami.

Sadiť sa smú iba kvetiny (letničky, trvalky, cibuľoviny, hľuzoviny), bylinky, okrasné trávy, ruže. Rastliny nesmú byť invázne.

Neodporúčame tiež vytváranie rôznych obrúb a umiestňovanie kameňov, konštrukcií a pod., ktoré by sťažovali kosenie trávnikov.

Správca verejnej zelene mesta Prešov v súčinnosti s Odborom hlavného architekta mesta týmto udeľuje obyvateľom mesta Prešov v súlade s VZN č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov, čl. 6, ods. 2, písm. b) súhlas s výsadbou predzáhradok v zmysle podmienok tejto súťaže.

Priebeh súťaže:

 1. Základnou podmienkou účasti v súťaži je zaslanie fotografie svojho rozkvitnutého balkóna, okna, lodžie, predzáhradky, alebo verejného priestoru, o ktorý sa ako obyvateľ Prešova osobne staráte.
 2. Elektronicky môžete fotografie doručiť na e-mailovú adresu predzahradka@presov.sk
 3. Fyzicky sa môžu fotografie doručiť na adresu MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, pričom obálku označíte slovom Predzáhradka.
 4. Nominujúci je povinný uviesť kontaktné údaje (adresu, telefón a súhlas so zverejnením fotografií, mena a adresy - môže si ho zadarmo stiahnuť pod týmto článkom).
 5. Termín zaslania fotografií: do 15.9.2019
 6. Porota zložená z odborníkov vyberie podľa fotografií finalistov, ktorých osobne navštívi a následne vyhodnotí súťaž v jednotlivých kategóriách.
 7. Základným kritériom bude estetický vzhľad súťažných plôch a balkónov.
 8. Vyhodnotenie a odovzdanie hodnotných cien bude v mesiaci október.
 9. Cenu získa ten, kto sa o balkón, predzáhradku či verejný priestor stará.
 10. V každej kategórii bude vyhlásený jeden víťaz.
 11. Výherca v každej kategórii získa: 1. miesto: 200 € poukážka na ľubovoľný nákup v Záhradnom centre ZÁHRADA REAL, 2. miesto: balíček holandských tulipánov (cibule) so substrátom; 3. miesto: kryštalické hnojivo a mulčovacia kôra.
 12. Špeciálnu cenu môže udeliť primátorka mesta.
 13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, právo cenu neudeliť, ako aj právo rozdeliť cenu viacerým súťažiacim.

Aj tento rok hľadáme najkrajší balkón a predzáhradkuČo má občan Prešova robiť v prípade, že chce zelené plochy vo vlastníctve mesta skrášliť vlastnými záhradníckymi nápadmi tak, aby pritom nedochádzalo ku kolíziám jeho záujmov a priorít mesta? Stačí, ak dodrží niekoľko základných pravidiel a uvedomí si:

 • že vstupuje na plochu, ktorá mu nepatrí, a teda si tam nemôže robiť čo chce,
 • že starať sa môže spravidla o plochu medzi budovou a chodníkom,
 • že tam môže kosiť a sadiť letničky, prípadne trvalky,
 • že kroviny a stromy môže sadiť len s povolením správcu zelene, na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove, odboru hlavného architekta mesta,
 • že akýkoľvek výrub stromov a krovinatých porastov vo verejnej zeleni je možný len na základe rozhodnutia, ktoré vydáva orgán ochrany prírody,
 • že nesmie lámať a orezávať stromy, kry a ich vetvy, inak poškodzovať zeleň vrátane pôdneho krytu; za poškodzovanie stromov sa považuje aj neodborný a neoprávnený zásah spojený s tvarovaním koruny,
 • že nesmie vytvárať ploty, zábrany či umiestňovať koly a iné nebezpečné predmety do verejnej zelene,
 • že je povinný rešpektovať upozornenia a pokyny pracovníkov poverených dozorom a ochranou mestskej zelene.

 
 
ÚvodÚvodná stránka