Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:

  • v pokladnici Mestského úradu (Jarková 24, Prešov)
  • prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
  • internet bankingom
  • v pokladni UniCredit Bank
  • poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane

 

Termíny splátok  poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí.

Bankové spojenie Mesta Prešov pre poplatok za komunálne odpady:

Peňažný ústav:  UniCredit Bank
IBAN číslo účtu: SK1411110000006619911040
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol: uvedený v rozhodnutí

Konštantný symbol: 0558

Legislatíva

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov číslo 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


 
ÚvodÚvodná stránka