Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovný program primátorky

Pracovný program primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej

Táto záložka je určená pre priblíženie denného pracovného programu štatutárky mesta Prešov pri plnení tejto funkcie. V zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. je primátorka mesta jeho najvyšším výkonným orgánom.

Primátorka mesta denne vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod. K písomnej agende patria aj náležitosti vyplývajúce z pracovného a organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, na dennej báze rokuje o záležitostiach s pracovníkmi odborných útvarov vyplývajúcich z ich úradnej agendy. Denný program zahŕňa aj písomnú agendu, elektronickú korešpondenciu a telefonáty. Primátorka o. i. pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia zastupiteľstva a mestskej rady.


 

15.1. – 19.1.2018Vytlačiť
 

Pondelok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • rokovanie s predstvaviteľmi UPSVaR
 • rokovanie s investorom

 

Utorok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • rokovanie s poslaneckými klubmi
 • rokovanie s obchodným partnerom mesta

 

Streda

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • rokovanie s predsedom PSK
 • valné zhromaždenie spoločnosti s účasťou mesta
 • odhalenie bronzového modelu mesta
 • novoročná recepcia

 

Štvrtok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • prijatie honorárneho konzula Grécka
 • rokovanie s obchodnými partnermi mesta

 

Piatok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia Prešova
 • stretnutie s členmi SZPB

 
 
ÚvodÚvodná stránka