Mesto PREŠOV

Sobota - 25. apríl 2015
 

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prešove bola zriadená v priestoroch zrekonštruovanej budovy Mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26. Jarková č. 26

Jej cieľom je na jednom mieste poskytnúť komplexné služby klientovi a zároveň rýchlo a efektívne reagovať na jeho požiadavky.

Otvorenie tohto pracoviska sleduje cieľ zefektívnenia vybavovania žiadosti, poskytovania informácií a služieb občanom zo strany samosprávy.

Vytvorenie kancelárie prvého kontaktu je symbolickým počinom mesta smerom k otvorenej komunikácií s občanom. Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort.

 

Vitajte v kancelárii prvého kontaktu.

 

Svoje služby občanom ponúka v úradných hodinách:

 Pondelok:  8.00 - 16.00 hod.
 Utorok:  8.00 - 16.00 hod.
 Streda:  8.00 - 17.00 hod.
 Štvrtok:  8.00 - 16.00 hod.
 Piatok:  8.00 - 15.00 hod.

 

     Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v súvislosti so zmenou organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.3.2015, budú v najbližších dňoch
na internetovej stránke mesta Prešov zverejnené aktualizované informácie a formuláre.
Na podávanie Vašich žiadostí, môžete v prechodnom období používať aj dosiaľ zverejnené formuláre
a tlačivá.

Za pochopenie ďakujeme.

Recepcia tel. č.: +421 51 3100 505

Vyplnený dotazník môžete zaslať na e-mail adresu: ludmila.liskova@presov.sk


Zverejnil: Ľudmila Lišková 29.2.2008 13:19

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 3.3.2015 08:51

tlačiť
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS