Mesto PREŠOV

Utorok - 28. jún 2016
 

Primátorka mesta

Hlavná 73, 1. posch. , č.dv. 26

Ing. Andrea Turčanová
Tel. : 051/3100 101
Fax: 77 348 09
E-mail: primatorka@presov.sk


Pracovný program primátorky mesta Prešov
Primátorka ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.


Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 20.06. 2016

  • Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
  • Prijímací deň - prijatie občanov 

Utorok 21.06. 2016

  • Pracovná cesta – ZMOS  

Streda 22. 06. 2016

  • Porada s mestskými firmami
  • Výjazd do VMČ 5

Štvrtok 23.06. 2016

  • 6. Ročník medzinárodného festivalu mladých umelcov so zdravotným znevýhodnením
  • Slávnostné stretnutie súčasných aj bývalých starostov z regiónu Prešov

Piatok 24.06. 2016 

  • Pracovné rokovania 
  • Porada s riaditeľmi škôl 

 
Predchádzajúce týždenné pracovné časti programu:

Plánovaná týždenná pracovná časť programu:
Pondelok 13.06. 2016
•    Regionálna rada Združenia miest a obcí Slovenska
•    Zasadnutie Mestskej rady
Utorok 14. 06. 2016
•    Pracovná cesta – Dunajská Streda
Streda 15. 06. 2016
•    Prijatie poslancov MsZ
•    Rokovanie s prednostom Okresného úradu Prešov
•    Slávnostný Gala večer - Sabinov
Štvrtok 16.06. 2016
•    Prijatie primátora Przemysl
•    Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
Piatok 17.06. 2016
•    Pracovné rokovania


Pondelok 06.06. 2016
•   
Otvorenie dni mesta Prešov
Utorok 07. 06. 2016

•   Zastupiteľstvo PSK
•    Dni mesta Prešov
•    Výjazd na sídlisko 3.
Streda 08. 06. 2016
•    Prijatie deti z Pardubického kraja
•    Dni mesta Prešov
•    Slávnostné Mestské zastupiteľstvo
•    Slávnostná večera s delegáciami s partnerských miest
Štvrtok 09.06. 2016
•    Valné zhromaždenie VVS
•    Dni mesta Prešov
•    Otvorenie trojičného jarmoku
•    Prehliadka mesta Prešov pre delegáciu partnerských miest
Piatok 10.06. 2016
•    Uvedenie knihy „Šariš v oblakoch“ do života
•    ŠTART – „ŠARIŠSKÝ OKRUH VETERÁNOV“
•    Dni mesta Prešov


Pondelok 30. 5. 2016
•    Pracovné stretnutie s poslancami NR SR
•    Pracovné stretnutie s dekanom Fakulty  športu  Prešovskej univerzity v Prešove
Utorok 31. 5. 2016
•    Mimoriadna mestská rada
•    Priatie úspešných športovcov
Streda 1. 6. 2016
•    Kontrolný deň kosenie, čistenie, úprava zelene
•    Porada ku strategickým projektom
•    Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov Prešova
Štvrtok 2. 6. 2016
•    Valné zhromaždenie – SPRAVBYTKOMFORT
Piatok 3. 6. 2016
•    Pracovné stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove

 Prílohy

Zverejnil: Administrator 1.5.2008 15:59
Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 21.6.2016 10:58 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.