Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Viac kamier pre bezpečnosť PrešovčanovVytlačiť
 

Kamerový systém prešovskej mestskej polície sa v tomto roku opäť rozšíri. Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra ich bude na bezpečnosť v uliciach dohliadať už viac ako 50.

Viac kamier pre bezpečnosť Prešovčanov - ilustračné foto „Ide o najvyššiu dotáciu na rozšírenie kamerového systému, akú sa nám za ostatné roky podarilo získať,“ konštatuje primátorka Andrea Turčanová v súvislosti so získaním dotácie 30 000 eur na projekt „Obnova kamerového systému v meste Prešov a jeho prepojenie na Policajný zbor“. Dodáva, že v minulých rokoch Prešov získal na tento účel najviac 15 000 eur. „Boli však roky, keď sme nedostali nič.“

V rámci spoluúčasti mesto Prešov prispeje na realizáciu tohto projektu sumou vyše 8600 eur.  

K súčasným 44 kamerám monitorujúcim verejné priestranstvá, Viac kamier pre bezpečnosť Prešovčanov - ilustračné foto z ktorých najstaršia funkčná je z roku 2000, teda čoskoro pribudnú ďalšie kamery. „Uvažujeme o ich nainštalovaní na uliciach Levočská, (pri bývalom Daňovom úrade aj na zastávke SAD), Zborovská, Jazdecká, Prostějovská i na križovatkách Rusínska - Armádneho gen. L. Svobodu,  Solivarska – Švábska a Royová - Švábska  či na Kerastínskom námestí,“ skonkretizoval Ján Andrejko, náčelník prešovskej mestskej polície.

Súčasťou projektu je aj prepojenie kamier mestskej polície s Policajným zborom SR, čo zvýši možnosti operatívnych zásahov pri narušení bezpečnosti či verejného poriadku v prešovských uliciach.

Zatiaľ najnovšie kamery boli v koncom minulého roka umiestnené na uliciach Košická, zastávka MHD (pri stanici SAD a ŽSR), Hlavná (priestor na pešej zóne pri Kolégiu) a na križovatke ulíc Okružná a Požiarnická.

 


 
 

Kto sa stane ďalším laureátom?Vytlačiť
 

V zmysle článku 6 ods. 1 Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov

mesto Prešov   v y z ý v a   občanov

na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017:

 

Cena mesta Prešov

Opálové zrnko mesta Prešov

CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov  fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho  a kultúrneho života.

Mesto PrešovUdeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno - prospešnej  činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta alebo  za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV  je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.  Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Opálové zrnko  sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán alebo jeho člen bol alebo je  právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Návrhy na laureátov

verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017  sa podávajú 

písomne  do 28. februára 2018 (vrátane) na adresu:

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove,

oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, 080 01 Prešov

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov musí obsahovať:

  1. osobné údaje navrhovaného ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu  presný názov a sídlo zriaďovateľa),
  2. zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov , podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
  3. kontaktné údaje navrhovateľa (najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., prípadne e-mailová adresa).

Podrobnejšie informácie o verejných oceneniach mesta Prešov o podmienkach a postupe pri ich udeľovaní nájdete Štatúte udeľovania ocenení mesta Prešov na http://www.presov.sk/statut-udelovania-oceneni-mesta-presov-0-clanok/mid/313204/.html#m_313204

Vážení občania!

Zašlite nám svoje návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov a Opálového zrnka mesta Prešov  za rok 2017.

Pomôžte zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu!


 
 

Mesto Prešov si pripomenie oslobodenieVytlačiť
 

73. výročie oslobodenia mesta Prešov si pripomenieme pietnym aktom kladenia vencov. Uskutoční sa v piatok 19. januára 2018 o 13:00 h.

Sprievod účastníkov pietneho aktu  Mesto Prešov si pripomenie oslobodeniebude smerovať od budovy MsÚ  k Pamätníku Červenej armády v Južnom parku, kde položia vence. Následne, po príhovoroch, sa presunú aj k Pamätníku obetiam bombardovania Prešova na Konštantínovej ulici.

Súčasťou pietneho aktu budú aj čestné salvy zo samopalov.

Mesto Prešov bolo oslobodené 19. januára 1945 vojskami 4. ukrajinského frontu Červenej armády, ktorým velil armádny generál I. J. Petrov. Ich súčasťou bol aj 320. gardový pluk s veliteľom, podplukovníkom A. F. Fokinom, ktorý sa priamo podieľal na oslobodení mesta.


 
 

Moment pre Žihadielko – moment pre prešovské detiVytlačiť
 

Prešov sa v tomto roku opäť zapojil do súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Prešovčania tak svojim hlasovaním môžu pomôcť prešovským deťom.  

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť od 15. januára až do 28. februára 2018. 10 miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko. Možno jedno z nich bude práve v Prešove.

Hlasuj pre PREŠOV

V prvých dvoch ročníkoch tejto súťaže Prešov skončil vždy na treťom mieste. Ihrisko v každej z kategórií však získali vždy len mestá na prvých dvoch pozíciách. Tak je tomu aj v tomto, treťom ročníku. Prešovčania sa tak budú hlasovaním usilovať dostať na jedno z dvoch prvých miest, aby prešovským deťom priniesli ďalšie pekné detské ihrisko Žihadielko.

HLASUJ PRE PREŠOV

 

Všetky Lidl ihriská Žihadielka spája jednotný motív rozprávkovej včielky Maje, ktorej príbehy deti, ale aj generácia ich rodičov veľmi dobre poznajú. Maja a jej priatelia sú aktívnou súčasťou herných prvkov obsiahnutých v rámci Moment pre Žihadielko – moment pre prešovské detiihriska, ktorého rozmery sú 20 m x 16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Žihadielko so symbolom včielky Maje zaujme zaručene aj tých najmenších objaviteľov, ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách, kolotoči či v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnúť na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.

Ihrisko Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87.000 €.

Aj tento rok bola účasť v súťaži ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. V termíne do 31.12.2017 prejavilo záujem o účasť v súťaži 74 z celkovo 104 oslovených miest. Tie boli zaradené do piatich kategórií, v každej z nich môžu vždy dve mestá získať Lidl ihrisko Žihadielko. Na Slovensku tak aj v roku 2018 vyrastie ďalších 10 Lidl ihrísk Žihadielok.


 
 

Zabudnuté deti mohli zamrznúť Vytlačiť
 

Prešovskí mestskí policajti počas mrazivej noci z nedele na pondelok zachraňovali dve deti. Tie plakali na autobusovej zastávke, lebo sa Zabudnuté deti mohli zamrznúťnevedeli dostať domov.

Prešovskí mestskí policajti v nedeľu pred polnocou preverovali oznámenie, že na zastávke MHD na ulici Vlada Clemetisa plačú dve malé deti. Skutočne ich tam aj našli.  

„Chlapci vo veku 11 rokov boli sami, bez rodičov a už značne premrznutí. O sebe nám poskytli len základné údaje. O súčinnosť bol okamžite požiadaný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove,“ uviedol náčelník prešovskej mestskej polície Ján Andrejko.

Mestskí policajti sa následne o chlapcov starali až do príchodu pracovníka uvedeného úradu. „Na pracovisku mestskej polície sme im poskytli teplý čaj a teplé jedlo,“ dodáva Ján Andrejko. Chlapci boli následne odovzdaní pracovníkovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ktorý, v súlade s príslušnými právnymi normami, keďže bol ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin maloletej osoby, zabezpečil ich návrat do ich domova.

.   

 

 


 
 

Poetica Musica nahrala pre P18 novú skladbuVytlačiť
 

Tím Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove prináša mladým ďalší darček. Na oficiálnej stránke Národného stretnutia mládeže zverejnil štvrtú pieseň v príprave P18. Má názov “Siedmy raz”. Vytvorila ju tvorivá skupina Poetica Musica z Košíc.

Inšpiráciou pre vznik piesne bol biblický príbeh stretnutia Ježiša so Samaritánkou pri studni a jej odvahe žiť v pravde. Táto téma s piesňou pozýva mladých k pokračovaniu duchovnej prípravy P18 Odvážny rok. Celkovo vznikne deväť nových autorských skladieb. Prvú nahrala speváčka Sima Martausová, ďalšie Dominika Gurbaľová a kapela Heartbeat. 

Inšpiráciou piesne o Samaritánke je príbeh samotný. Celá situácia je natoľko živá, že si ju snáď dokážeme predstaviť ako scénu z filmu. Páliace slnko, smäd, poludnie a dramatický rozhovor. V čase, keď som premýšľala nad textom, nad hudbou, mi po rozume chodila najmä zmes pocitov, ktoré Samaritánka musela vnútri prežívať počas tých pár hodín, keď sa všetko odohralo – cesta z domu k studni, prvotný kontakt a samotný rozhovor. Snáď cítila hanbu a možno aj drzosť prameniacu z bezmocnosti v otázke, čo v živote ďalej. Potom prekvapenie, možno strach a opäť hanbu, zvedavosť, úľavu, vďačnosť... Napokon má človek k dispozícii širokú škálu emócií, o ktoré sa dá oprieť a príde moment, keď melódia a text do seba zapadnú,” hovorí Zuzana Eperješiová z Tvorivej skupiny Poetica Musica, ktorá spolupracovala s organizačným tímom Národných stretnutí mládeže aj pred tromi rokmi. Pred P15 v Poprade vydala hudobné CD Makarioi, v ktorom sa inšpirovala témou blahoslavenstiev. 

Snahou piesne je do hudby a poézie vložiť kúsok atmosféry stretnutia Ježiša a Samaritánky. Ježiš, tak ako to len on vedel, robí opäť čosi v jeho dobe neštandardné a nečakané – nielenže sa zhovára so ženou, dokonca sa zhovára so Samaritánkou a ešte aj osamote. Napriek tomu, že vidí Samaritánke do duše – vidí ju skutočne takú aká je – správa sa k nej s neuveriteľnou ľudskou úctou. Celý rozhovor je veľmi intímny, veľmi tajomný, hoci sa odohráva na verejnom mieste a napoludnie. Je zaujímavé sledovať, ako Samaritánka prijíma Kristovu otvorenosť a priamosť a reaguje na ňu rovnako priamo. A keď celá situácia vrcholí, a Samaritánka dostáva možnosť rozhodnúť sa, pretože vidí svoj život v pravde, ktorú jej Kristus ukázal, obrazne možno povedať, že si Ježiša volí za svojho „osudového muža“. Za muža, ktorý jej medzi riadkami odpúšťa a ponúka jej živú vodu, skutočný, plnohodnotný život,” spomína Zuzana Eperješiová. 

Poetica Musica je tvorivá skupina, ktorá spája mladých talentovaných ľudí s cieľom vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy na rôzne spoločenské a duchovné témy a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života.  Ich prvý projekt vyšiel na albume v roku 2010 a v súčasnej zostave pôsobia od roku 2013 najmä v Košiciach a okolí, kde sa stretáva, tvorí nové projekty a kde sa pripravuje na koncerty a vystúpenia. Peter a Pavol Jakabovci (gitara, basgitara) a Michal Lörinc (bicie) sú vyštudovaní hudobníci, hudbe sa teda venujú aj v rámci práce. Zuzana Eperješiová vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo a hudbe sa venuje vo svojom voľnom čase.  Počas rokov spoločného pôsobenia spolupracovali s mnohými ďalšími ľuďmi s umeleckým zameraním – s hercami, režisérmi, spisovateľmi, hudobníkmi a spevákmi.

K predchádzajúcich piesňam od Simy Martausovej, Dominiky Gurbaľovej a kapely Heartbeat sa postupne pridajú ďalší najznámejší slovenskí interpreti – Eva Hrešková, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM, na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. Oficiálne prihlasovanie na P18 sa začne 18. januára 2018. 

Skladba skupiny Poetica Musica SIEDMY RAZ

Národné stretnutie mládeže P18

Zdroj: Komunikačný tím P18

 
 

Bienále kresby, grafiky a počítačovej grafikyVytlačiť
 

Výberová prehliadka v Galérii v Caraffovej väznici sa uskutoční v dňoch 29. apríla až 26. mája 2018. Tvoriť ju budú diela nadaných súťažiacich, ktorí sa so svojou tvorbou môžu prihlásiť do 5.4.2018.

"Každý, pre koho ceruza nie je len nástroj na zachytenie výtvarného nápadu, ale prostriedok, ktorým povýši kresbu na jedinečné umelecké dielo má šancu ukázať svoj talent v našej galérii," pozýva dr. Janette Langová z mestskej galérie k prihláseniu sa do súťaže. Podľa jej slov je len málo galérii vo svete, ktoré sa zameriavajú na kresliarsku tvorbu, najbližšia je v Čechách v Plzni, najreprezentatívnejšia súťaž kresieb sa koná v Londýne pod názvom Jerwood Drawing Prize.

Výberovú prehliadku kresieb organizátori rozšírili aj o grafiku a počítačovú grafiku. "Je určená všetkým, ktorí nie sú absolventmi vysokých škôl umeleckého smeru. Odborná porota, zložená z akademických maliarov, vyberie zo súťažiacich troch s najvyšším počtom bodov,  ktorí získajú certifikát za kvalitu tvorby," zdôraznuje J. Langová. Absolútny víťaz si odnesie aj vecnú odmenu.

Podmienky výberovej prehliadky:

Vek od 15 rokov

Počet: 1 – 3 ks

Formát: minimum A4, maximum 2 x 2m.

Téma: Voľná.

Grafiky môžu spadať do kategórie klasických grafických techník – (rytiny, lepty, suché ihly, mezotinty, litografie, monotypie, linoryty, sieťotlač a pod. ) aj počítačové reprodukcie, novinkou je možnosť zaradiť aj počítačové animácie.

Súťažiaci môžu svoje kresby a grafiky priniesť osobne do Galérie v Caraffovej väznici v čase jej návštevných hodín ( Ut. – pia.: 10.00 – 17.00, so.: 10.00 – 14.00) alebo poslať mailom na adresu: galeriacaraffka@gmail.com. Odborná porota vyberie z prihlásených prác tie najlepšie, ktoré budú vystavené v galérii.

Tí súťažiaci, ktorí svoje práce pošlú mailom a porota ich vyberie na výstavu, ich následne priniesú vo forme vhodnej na vystavovanie (pasparta, clip rám...).

Termín prihlasovania:

do 5.4. 2018

Vernisáž:

19.4.2018 o 17.00 h

GALÉRIA V CARAFFOVEJ  VÄZNICI

Bienále kresby, grafiky a počítačovej grafiky


 
 

natura vulgarisVytlačiť
 

"natura vulgaris" - (lat.) natura/príroda, (lat.)vulgaris/zvyčajný, obvyklý, je názov spoločnej výstavy Jána Juhaniaka a Adriány Vančovej. Prezentuje ich spoločné strety myšlienok, predstavuje výtvarný dialóg medzi autormi, medzi prírodou a človekom, medzi realitou a snovosťou, na ktorej zohráva svet prírody hlavný motív.

Príroda, ktorej interpretácie a reprodukcie sú nekonečné, neustále vábi pozornosť výtvarníkov. "Vančová rojčivo zobrazuje krajinu, ktorá tvorí kulisu k jej osobným citlivým príbehom, alebo zachytáva jej holú autentickú impresiu. Pozvoľne presahuje médium fotky do performance a inštalácií. Zachytáva situácie, ktoré utvárajú osoby okolo nej, a v ktorých je zároveň i ona samotná," uviedol Mgr. art. Peter Janáčik PhD., kurátor výstavy. Predmetom pozorovania sa v konečnom dôsledku podľa jeho slov nestáva len človek, ale aj priestor v ktorom žije. Jej meritom prác sa stáva príroda s vnútornými a vonkajšími krajinami, duchovná rovina bytia podľa neho predstavuje prioritu nad hmotnou existenciou.

"Juhaniakove teritórium je médium koláže a jej presahov. Symbolicky na tejto výstave pracuje s ,,vykostenými“ knihami, ktoré stratili informačnú a obsahovú hodnotu. Ostali z nich len relikty informácií, zvyšky z reprodukcií," pokračoval dr. Janáčik. Kurátor výstavy zároveň zdôraznil, že knihy, ktoré mali pôvodný prírodovedný obsah, využíva ako objekty k inštalácií a s kritickou hravosťou ich komentuje obrázkami, kolážami, či fotkami, čím komentuje vzťah človeka k prírode, vzťah reprodukovaných obrázkov prírody so surreálnou nadsázkou, vytvára tak v prítomnosti nové spojitosti rôznych fragmentov a stavia sa tak k otázkam reprodukovania sveta.

Vernisáž sa uskutoční 23.1.2018 v galérii Caraffova väznica v Prešove,

výstava potrvá do konca februára.

natura vulgaris

 


 
 
Položky 1-8 z 753
ÚvodÚvodná stránka