Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Prešovské Fašiangovanie 2017 Vytlačiť
 

Nezvyčajné masky, folklórne zvyky, ľudová zábava a tiež fašiangová zabíjačka – také bude prešovské „Fašiangovanie 2017“. Fašiangy vyvrcholia tradične v utorok pred Popolcovou stredou, teda 28. februára.

Jedno z najobľúbenejších, no zároveň i nPrešovské Fašiangovanie 2017ajzábavnejších prešovských podujatí FAŠIANGOVANIE sa uskutoční 28. februára so začiatkom o 11:00 h na pešej zóne. Prešovčania si počas tohto veselého popoludnia pripomenú staré zvyky, spojené s netradičnými vinšovačkami a maskami, folklórom, unikátnymi kostýmami, či s pochabosťou maškár.

Fašiangy sú spojené aj s dobrým jedlom. K tým tradičným šišky, fánky, pampúchy, rôzne záviny, či zabíjačkové špeciality.  Práve tradičná šarišská zabíjačka, spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, bude aj súčasťou prešovského Fašiangovania.

Na čo sa môžu Prešovčania tešiť?

11.00 h

- Šarišská zabíjačka spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít  a folklórnymi melódiami

15.00 h

- Fašiangový sprievod v maskách od Kolégia

- Vinšovačky folklórnych súborov a skupín primátorke mesta

- Fašiangový program na pódiu 

- Domáce fašiangové dobroty

- Stánky s občerstvením a výzdoba pešej zóny fašiangovými maskami

xxx

Fašiangy – obdobie, ktoré začína v čase vrcholu zimy, na Troch kráľov a trvá do polnoci pred Popolcovou stredou. Tvoria pritom pomyselný prechod medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. I keď v každej časti Slovenska sú zaužívané iné zvyky a tradície, v jednom sú rovnaké – nesmie počas nich chýbať dobrá zábava a výborné jedlo. Sú teda spojené s veselosťou, zábavou, zvykmi a ľudovými tradíciami, ku ktorým patria aj masky a maškarné sprievody v uliciach.  Najveselšie sú posledné dni tohto obdobia, spojené s karnevalmi či s hodovaním.

 


 
 

Prešov ako centrum kreatívneho priemysluVytlačiť
 

Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj budú spolupracovať pri príprave regionálneho Kreatívneho centra. Podpisom Memoranda o spolupráci to dnes potvrdili primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a predseda VÚC Peter Chudík.

„Ide o spoločný záujem spolupracovať na Prešov ako centrum kreatívneho priemyslupríprave štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra, v ktorej budú uvedené možnosti služieb, infraštruktúry, ako aj organizačné, technické, personálne a finančné náležitosti budúceho Kreatívneho centra,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová po podpise Memoranda o spolupráci. Obe strany sa pritom budú tiež podieľať na príprave projektového zámeru a následne na príprave a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle podmienok stanovených riadiacou dokumentáciou PO3 IROP.

„Vyjadrili sme vôľu spoločného postupu vo vzájomnej symbióze, čím dosiahneme naše ciele v rámci budovania kreatívneho priemyslu rýchlejšie. Predpokladám, že sa nám podarí zladiť naše predstavy a prezentovať náš zámer aktivít tak, aby peniaze boli zmysluplne využité,“ konštatoval Peter Chudík. 

Podľa predsedu je v rámci Integrovaného operačného programu na rozvoj kreatívneho priemyslu vyčlenených cca 22 miliónov eur, z toho polovica na potrebnú infraštruktúru, v ktorej je zahrnutá aj rekonštrukcia priestorov, či na ich vybavenie. Konkrétne náklady na vznik prešovského Kreatívneho centra budú známe až po spracovaní projektu, ktorý vznikne na základe štúdie uskutočniteľnosti. Partneri chcú predstaviť celý projekt na Ministerstve kultúry SR do konca júna.

V rámci zámeru by prešovské Kreatívne centrum malo vyvíjať svoju činnosť vo viacerých priestoroch. Zrekonštruované by tak mohli byť budovy bývalého dopravného učilišťa. „Mesto Prešov chce okrem toho zahrnúť do projektu aj rekonštrukciu kina Scala,“ doplnila primátorka Andrea Turčanová.  Kreatívne centrum vytvorí podmienky na podporu profesií v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (hudba, vizuálne a scénické umenie, architektúra, dizajn...) a dá priestor aj pre vznik tzv. inkubátorov a akcelerátorov zameraných na tieto profesie, čím podporí vytváranie pracovných miest v daných a príbuzných oblastiach.

„Chceme využiť to, čím je mesto Prešov známe. A to napríklad vytvoriť nahrávacie štúdiá,  pomôcť začínajúcim interpretom populárnej hudby i iným umelcom a aktívne ich podporovať. Je to skvelá predstava,“ dodal predseda PSK Peter Chudík.  

 

***

 


 
 

Prevencia mestských policajtovVytlačiť
 

Prevencia je základom dodržiavania všeobecne záväzných nariadení. Presne v tomto duchu sa niesla preventívno represívna akcia zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 15/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov. Prešovskí mestskí pPrevencia mestských policajtovolicajti sa zamerali na sídliskách Sekčov, Šváby a miestne časti Solivar a Šalgovík.

V územnom obvode vysunutého pracoviska mestskej polície na Ul. Justičnej tak bolo počas kontroly dodržiavania povinností skontrolovaných 95 držiteľov psíkov. Len v troch prípadoch bola uložená bloková pokuta za neplnenie si povinnosti držiteľa psa.

Všetci kontrolovaní držitelia psov boli upozornení na článok 7 uvedeného nariadenia, v ktorom sa hovorí o povinnosti odpratania „výsledku“ venčenia psieho miláčika. Okrem toho však boli počas kontroly oboznámení aj s možnosťou bezplatného vyzdvihnutia si vrecúšok na exkrementy v Klientskom centre MsÚ na Jarkovej ulici, za predpokladu splnenej daňovej povinnosti za psíka.

Neodpratávanie extrementov je vážnym problémom.  V roku 2016 bolo na území mesta evidovaných 3 261 psov, ak len nejaké percento z ich držiteľov si nesplní túto povinnosť, je to nielen viditeľné na verejných priestranstvách, ale hlavne to znepríjemňuje život všetkým Prešovčanom. Neodprataním exkrementov si tak držitelia psov znečisťujú priestranstvá, ktoré by aj oni sami najradšej videli čisté.

Keďže mestskí policajti nemôžu byť všade, apelujeme na držiteľov psov, aby si svoje povinnosti plnili naozaj zodpovedne.    

xxx

Ďalšia preventívna akcia mestských policajtov bola zameraná na kontrolu zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a osobami maloletými a mladistvými. Kontrola sa uskutočnila 17.2.2017 v réžii službukonajúcich príslušníkov pracoviska mestskej polície na Ul. Jarková. Počas akcie bolo zistené požitie alkoholických nápojov u dvoch mladistvých osôb, ktoré boli riešené v zmysle platnej legislatívy.

Vaša mestská polícia

 


 
 

Hlasujme za prešovského anjelaVytlačiť
 

Hlasujme za prešovského anjelaGrant na reštaurovanie môže získať aj socha sv. Michala archanjela v prešovskom kostole sv. Mikuláša. Uchádza sa o to prostredníctvom nadácie Nadácie VÚB. Hlasujme!

Tušili ste, že Majster Pavol pracoval aj pre kostol sv. Mikuláša v Prešove? Faktom je, že v súčasnosti sa v tejto prešovskej konkatedrále z jeho diela zachovali tri sochy. Jedna z nich, zobrazujúca Archanjela Gabriela, by mohla byť zreštaurovaná z grantu, ktorý udeľuje Nadácia VUB. Záleží však na Prešovčanoch, či práve pre túto sochu zašlú dosť hlasov na víťazstvo v projekte.  Hlasuje sa do 28. februára.

Pri hlasovaní zadajte svoje telefónne číslo a obratom dostanete bezplatný overovací kód na dokončenie hlasovania. Kliknite na odkaz na hlasovanie 

Socha Archanjela Gabriela

Hlasujme za prešovského anjelaJednou z troch sôch z diela Majstra Pavla, ktoré sa zachovali v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove je socha sv. Michala Archanjela. Bola ústrednou postavou oltára, ktorý koncom 18. stor. zanikol. Keďže sa socha zachovala v torzovitom stave - chýbajú jej ruky, bola mylne označovaná ako socha Archanjela Gabriela. Zo starších archívnych prameňov však dnes vieme, že v kostole bolo až 11 oltárov, medzi nimi aj oltár Archanjela Michala. Socha mala zrejme zdvihnutú pravú ruku s mečom a v ľavej ruke nechýbali váhy, na ktorých v stredovekých výjavoch vážil Archanjel Michal duše zosnulých. Hoci pôvodnú podobu sochy už nie je možné rekonštruovať, reštaurovanie umožní zlepšiť jej stav a možno prinesie ďalšie poznatky o tvorbe Majstra Pavla.

xxx

Projekt Poklady môjho srdca predstavuje verejnosti deväť pamiatok, diel Majstra Pavla, prostredníctvom ktorých chce oživiť záujem o tohto významného stredovekého sochára a pripomenúť aj jeho menej známe diela. Rozhodnite sa pre jedno dielo Majstra Pavla z Levoče, ktoré je vášmu srdcu najbližšie. Dajte mu svoj hlas a pomôžte tak získať financie na jeho reštaurovanie. Hlasovať môžete do 28.2. Víťaznému dielu s najvyšším počtom hlasov poskytne Nadácia VÚB grant na reštaurovanie.

 

 

 

 


 
 

Televízor pre suseduVytlačiť
 

Fašiangová zábava prešovských seniorov bola plná radosti, no tiež ušľachtilosti. Televízor z tomboly totiž poputuje tam, kde ho potrebujú viac.

Prešovskí seniori to dokážu nielen poriadne roztočiť Televízor pre susedupri speve a tanci, ale tiež majú dobré srdce. To, ako sa vedia baviť, ukázali na fašiangovej zábave, ktorú pre nich usporiadalo Oddelenie sociálnych služieb MsÚ v Prešove. Záujem bol taký veľký, že obsadili celé priestory v historickej sále PKO Čierny orol. Nechýbal program, ani tanec pri tónoch kapely KLM.

K takýmto podujatiam patrí aj tombola. pripravených bolo vyše sedemdesiat cien. Hlavnú cenu – televízor – venovala primátorka Andrea Turčanová. Práve ten sa stal symbolom ušľachtilosti – jeho výherkyňa, Mária Paľová z Denného centra Sabinovská, sa ho rozhodla bez váhania darovať svojej susede. „So synom sú v ťažkej životnej situácii kvôli jeho zdravotnému stavu a určite ich to oboch poteší,“ povedala.

Pani Mária nielen zožala nielen veľký potlesk, ale ukázala, že Prešovčanom nechýba veľké srdce a spolupatričnosť.


 
 

História pretavená do bronzuVytlačiť
 

Unikátny bronzový model historického centra Prešova so zvýraznením jeho dominánt bude výsledkom projektu, ktorý získal podporu v objeme viac ako 92 000 eur.

„Je to ďalšia z našich aktivít, ktorej cieľom je História pretavená do broznzuoživiť a turisticky zatraktívniť centrum Prešova. Pripravovaný 3D model prešovského centra však bude zaujímavý nielen pre turistov, ale aj pre nás, Prešovčanov,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová v súvislosti so schválením dotácie na realizáciu projektu História miest v novodobom dizajne. Mesto Prešov ho realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Projekt v celkovej hodnote 115 000 eur, ktorý získal dotáciu 92 000 eur,  bude mesto Prešov napĺňať spoločne s poľským mestom Krosno. V rámci neho sa v oboch mestách uskutočnia spoločné workshopy slovenských i poľských umelcov a dizajnérov, kde sa rozpracujú a posúdia ich námety a dohodne sa ich celkové umelecké zadanie.

V Prešove je tak plánovaný 3D model historického centra mesta s rozmerom cca 1,3 metra. V rámci východu Slovenska ide o výnimočné dielo, ktoré by malo byť z bronzu a porfýru, a umiestnené na Hlavnej ulici. V rámci modelu budú zvýraznené najzaujímavejšie prešovské dominanty, pričom jeho súčasťou bude aj popisujúca legenda. O  finálnej podobe modelu však rozhodnú až dizajnéri. 

Odhalenie makety je naplánované na tohtoročnú jeseň a bude súčasťou podujatí pripomínajúcich 770. výročie prvej písomnej zmienky.

Zámerom poľských partnerov projektu je vytvorenie zvláštnych 3D okuliarov, cez ktoré návštevníci mesta uvidia historickú podobu súčasných dominánt Krosna.

 

 


 
 

Jarné prázdniny v abecečku Vytlačiť
 

ABC - Centrum voľného času organizuje počas jarných prázdnin od 6. marca do 10. marca 2017 prímestský tábor pre deti 1. - 9. ročníka ZŠ.

O prešovských prázdninujúcich školákov sa denne od rána do popoludňajších hodín postarajú profesionálni pedagogickí pracovníci a pracovníčky. Program je zameraný na športovú a turistickú činnosť, prírodovendé aktivity, výpočtovú techniku, tvorivé dielne, rôzne hry, súťaže a pod.

Poplatok 6 €/ 1 deň zahŕňa teplý obed, pitný režim, olovrant, materiálne a technické zabezpečenie PT, odmeny za súťaže. Poplatok musí byť uhradený pred nástupom do tábora /nie v deň nástupu/. Vyplnenú prihlášku s uhradeným poplatkom je potrebné doručiť do ABC – Centra voľného času najneskôr do 27. 2. 2017.

Prihlásiť sa je možné na tel. čísle 051/ 771 22 91, 0918 900 949, priamo v ABC – CVČ alebo e-mailom na abc@abccentrum.sk.

Bližšie informácie vrátane prihlášky sú dostupné na: abccentrum.sk/

Jarný prímestský táber, ABC CVČ v Prešove


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017 Vytlačiť
 

Prešovské domácnosti navštívia štatistici. Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré vrámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy.

Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Prešov. Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na nom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácnosti v eurozóne.

Ing. Zlata Jakubovie, CSs.

Generálna riaditeľka

Štatistický úrad SR


 
 
Položky 1-8 z 267

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ:

Počasie

img

dnes je: 25.2.2017

meniny má: Frederik, Frederika

Mestské firmy

Dotácie

Zlatý erb

webygroup
ÚvodÚvodná stránka