Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Kto sa stane dobrovoľníkom roka?Vytlačiť
 

„Krajské Srdce na dlani 2017“ je ocenenie, ktoré organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum a túto tradíciu buduje už 15. rokov.

Táto snaha smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a povzbudeniu k angažovanosti cez :

 • ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov) ktorí  dobrovoľnícku činnosť vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu, kde radíme aj jednorazový a výnimočný čin  v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života.
 • skupinu/kolektív dobrovoľníkov, ktorí pracujú kompaktne a angažujú sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či v oblasti prevencie a komunitného rozvoja.
 • ocenenie organizácie,  ktorá dlhodobo pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky, ale má vytvorenú pozíciu  koordinátora dobrovoľníkov. 

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 • Vzdelávanie a osvetová činnosť
 • Ochrana životného prostredia a environmentálna oblasť
 • Sociálna pomoc a zdravotnícke služby
 • Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo
 • Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť

Termín doručenia návrhov/nominácií je stabilný, do 15. novembra 2017 (streda)

Nominácie je možné posielať elektronicky na info@dobrovolnictvopo.sk, alebo na adresu sídla PDC: PrešovsKto sa stane "dobrovoľníkom roka"?ké dobrovoľnícke centrum, Čapajevova 9, 080 01 Prešov

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Regionálne oceňovanie „Srdce na dlani“ uskutočňuje aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum. Všetky menované centrá využívajú jednotné logo vytvorené len pre túto príležitosť, ktorého tvorcom je Ing. arch. MIROSLAV CIPÁR, slovenský výtvarník, maliar, grafik, dizajnér a ilustrátor.

Ďalšie informácie poskytne Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka PDC; 0908217080  

Dobrovoľníctvu budú venované aj DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA - DAD, ktoré sa organizujú už 10-ty krát. Tento jubilejný ročník patrí k trom najúspešnejším ročníkom. V roku 2017 sa zapojilo 1.478 účastníkov,  aktívne pomáhalo 1133 dobrovoľníkov v 28 organizáciách.  

Viac informácií nájdete na:  http://www.dobrovolnictvopo.sk/projekty/dad-dni-aktivneho-dobrovolnictva


 
 

Na bezpečnosti záležíVytlačiť
 

Areál materskej školy na Jurkovičovej ulici má nové oplotenie. Malí škôlkari sú tak viac chránení. 

Vandalmi zdevastovaný niekdajší plot je Na bezpečnosti záležíuž vymenený. Areál MŠ Jurkovičová už chráni 370 dlhé oplotenie, vysoké 1,7 metra. Pôvodná podmurovka dostala betónové čiapky, vymenili sa aj stĺpiky. Nové sú aj dve brány pre vozidlá a tri bráničky pre peších. Dodávateľ stavebných prác v hodnote takmer 30 000 eur, spoločnosť PEhAES, tiež zrealizoval nový prístupový chodník ku jednej bráničke.

V škôlke sa z dokončeného diela tešia, pretože plot bude chrániť nielen deti, ale aj školský majetok. Zároveň však vyzývajú verejnosť na pomoc, aby nedochádzalo k opätovnému ničeniu plota. Už pred preberacím konaním totiž objavili poškodené miesto, ktorým sa vandali snažilo dostať do areálu škôlky...

Na bezpečnosti záleží Na bezpečnosti záleží


 
 

Seniori – Ako držať krok s dobouVytlačiť
 

Vzdelávanie starších ľudí je prostriedkom, vďaka ktorému môžu seniori oddialiť starnutie. Môžu si to vyskúšať aj v kurze orientácie v súčasnom svete.  

Napriek tomu, že edukácia v staršom veku je zložitejšia ako v mladšom, je aj v tomto veku prínosom. Kurz orientácie v súčasnom svete bude trošku  teóriou,  ale najmä aktivitou na zvýšenie právneho povedomia, sebavedomia, sebapoznania, sebapresadenia. Cieľom je získať zručnosti v psychologickej sebaobrane pred psychickou manipuláciou. Mali by sme potom dokázať lepšie presadzovať svoje vlastné potreby a oprávnené požiadavky v bežnom živote (úrady, susedia, nakupovanie)Seniori – Ako držať krok s dobou

Témy:

- Komunikačné techniky

- Medzigeneračné vzťahy

- Obrana voči nekalým praktikám a manipulácii

Lektorky: Mgr. Martina Kozmová - 0905135023

Mgr. Tatiana Hudáková - 0907338757

Miesto konania: Po dohode

Kedy : Po dohode

Minimálny počet je 5 max. 10 účastníkov v skupine.

Cena: bezplatne

Kontakt: Rodinné centrum V dobrom aj v zlom, Nám.Mieru 1, Prešov

Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti. Vzdelávanie, získavanie nových informácií, nadobúdanie nových zručnosti rozvíja osobnosť človeka. Vďaka takýmto aktivitám sa človek pozitívne naladí v otázke budúcnosti, udržiava sa fyzicky aj psychicky v dobrom stave, zostávajú aj v staršom veku v aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, prispievajú k začleňovaniu sa do spoločnosti a podieľa sa aj na medzigeneračnom porozumení.

 


 
 

Začala sa ďalšia fáza kampane P18, akciu už je možné podporiť aj daromVytlačiť
 

Začala ďalšia fáza kampane na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek.

Po tom, ako jej tím v septembri spustil duchovnú prípravu s názvom Odvážny rok, je už možné akciu podporiť jednorázovým alebo pravidelným darom prostredníctvom darovacieho widgetu, ktorý nájdete na oficiálnej stránke podujatia Národné stretnutie mládeže (v časti “Chcem podporiť”). Štart sa začal symbolicky pri príležitosti stretnutia centrálneho tímu v Bratislave (20. 10. 2017). V ďalších mesiacoch bude spustená aj verejná zbierka, ktorá bude spojená so zasielaním finančných príspevkov na osobitný účet, možnosťou zaslania darcovských SMS správ a predajom originálnych darčekových predmetov. 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť celonárodné podujatie, ktoré v roku 2018 spojí mladých ľudí z celého Slovenska. Vďaka vašej štedrosti pomôžete s organizáciou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Duchovný, ale i bohatý kultúrny program, umožní mladým zažiť živú Cirkev okolo ich pastierov. Vďaka vašej pomoci budeme môcť pokračovať v diele, ku ktorému nás pozval sv. Ján Pavol II., ktorý práve v mladých ľuďoch videl nádej Cirkvi a sveta,” avizuje na stránke tím P18. “Touto možnosťou chceme dať šancu všetkým tým, ktorí sa nás pýtajú, ako je možné už teraz podporiť národné stretnutie mládeže. Základom je modlitba za P18. Na modlitbu už čoskoro nadviaže možnosť dobrovoľníctva Finančná podpora je ďalšia ponuka, ktorou môžete toto dielo aktívne podporiť,” hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorej tím organizuje P18. 

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka vzácnu príležitosť pre mladých ľudí z celého Slovenska zmeniť svoje zabehané chodníčky a vykročiť na cestu dobrodružstva života s Bohom. Aby sme mohli toto dielo dokončiť potrebujeme aj Vašu pomoc,” hovorí Ján Michalský, ktorý zodpovedá za fundraising P18. Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva k podpore v spolupráci s neziskovou organizáciou Kanet. Viac informácií o nej je možné nájsť na stránke Národného stretnutia mládeže.

Pri predošlých dvoch podujatiach bola organizovaná celoslovenská verejná zbierka, ktorej výnos predstavoval takmer 48 000 eur. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. V Prešove, kde sa chystá najbližšie Národné stretnutie mládeže v lete 2018, počas ktorého mladí ľudia symbolicky odštartujú prípravy na najbližšie SDM v Paname (v januári 2019). 

www.narodnestretnutiemladeze.sk

Komunikačný tím P18

 
 

Svetlo poznania a sila vyznaniaVytlačiť
 

Dvojdňové podujatie Svetlo poznania a sila vyznania (21. – 22. októbra 2017) je ďalším príspevkom k udalostiam, ktoré rámcujú  500. výročie reformácie a 330. výročie Prešovských jatiek. Svetlo poznania a sila vyznania

Program otvorí v sobotu 21. októbra „Reformačná kvapka krvi“. V spolupráci s Transfúznou stanicou SR sú od 7,30 do 11,00 hod. do Veľkej zasadačky Starého kolégia pozvaní ochotní darcovia krvi. 

Žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove popoludní (17,00 hod.) vystúpia s hudobno-dramatickým pásmom spojeným s duchovným slovom. Organizátor, Biskupský úrad VD, následne do programu zaradil odbornú prednášku Mariána Damankoša, riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove, po ktorej bude nasledovať večerné objavovanie pamätihodností Starého kolégia

V nedeľu po slávnostných službách Božích (so začiatkom o 9,30 hod.) bude pri evanjelickom kostole sv. Trojice zasadený strom reformácie. Následne sa zhromaždenie presunie k pamätníku obetí Caraffových súdov Svetlo poznania a sila vyznania - Krvavý trónna rohu Starého kolégia. Na pamätnej výstave vo Veľkej zasadačke budú návštevníkom sprístupnené archívne listiny súvisiace s Kolégiom, reformáciou a Caraffovými súdmi, ďalej historické mince a náhľad vzácnych kníh z Kolegiálnej knižnice. Informačné panely v skratke priblížia reformačné hnutie. 

Program podujatia SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA ukončí divadelné predstavenie Krvavý trón v prešovskom Kine Scala (so začiatkom o 17,00 hod). Na pozadí historických udalostí Prešovských jatiek predstavenie približuje hrdinstvo a príbeh lásky generála Juraja Ottlíka, evanjelického zemana z Horných Ozoroviec, ktorý len o vlások unikol poprave vedenej generálom Antóniom Caraffom. Projekt divadelného predstavenia podporil Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov.


 
 

3b Junior Hokejbalová liga O putovný pohár mesta PrešovVytlačiť
 

V Prešove začal druhý ročník hokejbalovej ligy základných škôl.  Ide o spoločný projekt Základnej školy Čsl. Armády,  Občianskeho združenia HOKEJBAL Prešov (3b Prešovská Hokejbalová liga) a mesta Prešov.

3b Junior Hokejbalová liga O putovný pohár mesta PrešovUž úvodný ročník žiackej hokejbalovej ligy, ktorý odštartoval v minulom školskom roku, ako jeden z projektov 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove, bol úspešný, preto je jej pokračovanie namieste.

Do druhého ročníka za zapojilo šesť základných škôl. – Čsl. armády, Važecká, Lesnícka, Prostějovská, Terňa a Chminianske Jakubovany. K piatim vlaňajším účastníkom ligy pribudli v tomto roku reprezentanti ZŠ Važecká.

Celkovo sa budú hrať 4 turnaje, prví už majú ligisti za sebou, ďalšie tri sa budú hrať na jar. Body za výhry na turnajoch sa budú sčítavať a 15.6.2018, kedy je naplánovaný posledný turnaj, spoznáme celkového víťaza.

Tak ako minulý rok, aj tento rok sú pre víťazov pripravené medaily a vyhlasovanie najlepšieho hráča a najlepšieho brankára

http://www.junior-hokejbalova-liga.estranky.sk/ - Viac info na tejto stránke.3b Junior Hokejbalová liga O putovný pohár mesta Prešov

Veríme, že žiacka hokejbalová liga bude aj v budúcnosti úspešná a zapojí sa do nej stále viac a viac škôl. Hokejbal je šport ktorý je na vzostupe a aj v Prešove sa za ostatné roky postavilo niekoľko hokejbalových ihrísk. Sú predpokladom, aby popularita tohto športu medzi mládežou rástla, a aby viac detí bralo do rúk hokejky.  

Výsledky po prvom turnaji:

                      Mladší žiaci (1.-4.ročník)

 1.

 ZŠ Prostejovská

 3

 

2

1

0

0

  13:5

 

 8

2.

 ZŠ Važecká

 3

 

2

0

0

1

  14:8

 

 6

3.

 ZŠ Lesnícka

 3

 

1

0

1

1

  13:12

 

 4

4-5.

 ZŠ a MŠ Terňa

 0

 

0

0

0

0

  0:0

 

 0

 

 ZŠ Chmin. Jakubovany

 0

 

0

0

0

0

  0:0

 

 0

6.

 ZŠ Čsl. Armády

 3

 

0

0

0

3

  2:17

 

 0

                            Starší žiaci (5.-8.ročník)

 1.

 ZŠ a MŠ Terňa

 3

 

2

0

0

1

   18:6

 

  6

2.

 ZŠ Lesnícka

 2

 

2

0

0

0

   8:1

 

  6

3.

 ZŠ Čsl. Armády

 3

 

2

0

0

1

   19:13

 

  6

4.

 ZŠ Chmin. Jakubovany

 0

 

0

0

0

0

   0:0

 

  0

5.

 ZŠ Važecká

 4

 

0

0

0

4

   5:30

 

  0

 


 
 

Tatranský pohár v kulturistike 2017Vytlačiť
 

Už počas najbližšieho víkendu sa v Prešove uskutoční 37. ročník najstaršej pohárovej súťaže v kulturistike - Tatranský pohár.Tatranský pohár v kulturistike 2017

Kulturisti a kulturistky sa predstavia v Športovej hale Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v nedeľu 22. októbra od 13. 00 h. Súťaž je zároveň nominačnými pretekmi na majstrovstvá sveta v kulturistike mužov, takže je sa na čo tešiť.

Okrem najlepších mužských pretekárov sa predstavia aj pretekári a pretekárky v mimoriadne Tatranský pohár v kulturistike 2017kvalitne obsadených kategóriách kulturistika, klasická kulturistika mužov, men´s physique, body&bikiny fitnes a fitnes žien.

Tatranský pohár našiel nové organizačné zázemie v Prešove. V centre Šariša sa táto súťaž uskutoční  po druhýkrát, hoci predchádzajúcich 35 ročníkov bolo v Poprade. Záštitu nad súťažou prevzala prešovská primátorka Andrea Turčanová. Organizáciou súťaže Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja poverila Power club Prešov spoločne s Galaxy 2 Poprad a PKO Prešov.

http://pkopresov.sk/podujatia/item/4963-tatransky-pohar-v-kulturistike.html


 


 
 

JAzyková Súťaž  PrešOv 2018Vytlačiť
 

Novú súťaž pre jazykovo zdatných školákov vyhlásila Základná škola Kúpeľná v Prešove. JASPO 2018 (Jazyková súťaž Prešov) sa uskutoční pod záštitou primátorky Andrey Turčanovej.  JAzyková Súťaž  PrešOv 2018

V prvom ročníku zábavnej vedomostnej súťaže v cudzích jazykoch sa bude súťažiť v angličtine, nemčine, ruštine, francúzštine a španielčine. Trojčlenné žiacke tímy v jednotlivých jazykoch písomne zaregistruje zodpovedný učiteľ za školu na adresu skola@zskuppo.sk do 15.novembra 2017. Samotné jazykové zápolenie sa potom uskutoční 9. februára (piatok). Víťazov jednotlivých kategórii čakajú hodnotné vecné ceny.  

Témou prvého ročníka tejto súťaže je Hlavné mesto krajiny, ktorej jazyk sa učím

Program:

 • 08.00 – 08.15 – registrácia účastníkov
 • 08.15 – 08.30 – otvorenie a privítanie účastníkov organizátorom súťaže
 • 08.30 – 08.40 – rozdelenie do skupínJAzyková Súťaž  PrešOv 2018
 • 08.45 – 09.45 – prezentovanie projektov
 • 09.45 – 10.00 – občerstvenie
 • 10.00 – 10.45 – vedomostný kvíz
 • 10.45 – 11.00 – prestávka
 • 11.00 – 11.30 – beseda
 • 11.30 – 12.00 – vyhodnotenie a záver súťaže

 

Okruhy:

 1. Reálie hlavného mesta
 2. Osobnosti krajiny
 3. Pamätihodnosti hlavného mesta
 4. Prešov očami cudzinca – 771.výročie 1.písomnej zmienky o meste
 5. Gramatika

Cieľom súťaže je:

 1. Podporovať medzipredmetové vzťahy
 2. Prezentovať kreativitu, komunikačné a tvorivé schopnosti žiakov
 3. Získať skúsenosti v tímovej práci
 4. Motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov
 5. Výmena skúseností medzi žiakmi a vyučujúcimi cudzích jazykov

Podmienky:

 1. Súťaž je určená pre žiakov 7.,8.,9.ročníka ZŠ a pre žiakov osemročných gymnázií v triedach sekunda,tercia,kvarta (škola môže poslať tím z každého jazyka)
 2. Žiaci súťažia v trojčlenných tímoch v každom jazyku/ ten istý žiak nesmie súťažiť v dvoch jazykových kategóriách/
 3. Otázky vytvorí odborná komisia učiteľov daných jazykov, a to z daných okruhov
 4. Podmienkou každého tímu je pripraviť si ľubovoľný projekt o hlavnom meste krajiny cieľového jazyka v rozsahu max. 10 min (projekt, prezentácia, dramatizácia, pieseň, role- play...)
 5. Občerstvenie bude zabezpečené usporiadateľom súťaže

 
 
Položky 1-8 z 644
ÚvodÚvodná stránka