Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Udalosti na tento deň: 16. 3. 2018

1.1.2017 - 31.12.2018   00:00

Prešov - DJZ

Divadlo Jonáša Záborského - program

www.djz.sk/?view=program


 

12.2. - 30.5.2018   16:00

01-31 krajské múzeum.jpg

Prešov - Krajské múzeum

Osem storočí keramiky na Šariši + otvorenie nových výstavných priestorov

Krajské múzeum v Prešove má nové výstavné priestory v podzemí svojho sídla. Otvorí ich súčasne s výstavou Osem storočí keramiky na Šariši


 

9.3. - 30.5.2018   00:00

02-27 Prešovská hudobná jar.jpg

Prešov - PKO Čierny Orol, Caraffová väznica

Prešovská hudobná jar 2018

59. ročník Prešovskej hudobnej jari
pis.sk/podujatie/7787/presovska_hudobna_jar_2018.html


 

13.3. - 31.3.2018   00:00

sociálne služby.png

Prešov

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025

Prešovský Komunitný plán sociálnych služieb môže pripomienkovať aj verejnosť. Až do 31.3. 2018. Viac:

www.presov.sk/oznamy/presovcania-mozu-pripomienkovat-komunitny-plan-socialnych-sluzieb.html


 

15.3. - 25.3.2018   11:00

facebook_event_cover_2018.jpg

Hotel Senátor, Prešov

Breaking Breads to Win Hearts and Peace II

Gastronomický spolok


Gastronómia ako nástroj na vytvorenie medzikultúrneho porozumenia, zlepšenie vzájomných vzťahov a tolerancie medzi rozmanitými národmi a kultúrami.

A to všetko u nás, v Prešove:

www.facebook.com/events/343015152851490


 

16.3.2018   7:30

02-21 reflexívne terapie na slovensku (1).png

Prešov - Šarišská galéria

Reflexívne umelecké terapie na Slovensku

Reflexívne umelecké terapie na Slovensku a význam ich supervízie
Akcia pre odbornú verejnosť
Akcia sa koná v dňoch od 16. 3. 2018 do 16. 3. 2018
Miesto akcie: Šarišská galéria, Hlavná 51, Prešov
Program:

7.45 – 8.30 – Prezentácia

8.30 – 9.00 – Uvítanie - Anna Kolivošková, dipl. zdrav.sestra, zakladateľka Výchova zdravej rodiny o.z „Potreba terapií, spolupráce a supervízie v rizikových skupinách „Expedícia ARTE“ Anna Košičanová Vašková

9.00 – 9.30 – prednáška „ Sebapoznanie a cesta k svojej duši a srdcu cez farby a papier“ Encaustic Art By Zuzana Medzay, Bc., (okruh traumy, vnútorná bolesť, psychiatria)

9.30 – 10.00 – prednáška „Profesionalita a etika v arteterapii“

Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici, akademická sochárka, PhD, odborný garant (okruh základné a ďalšie vzdelávanie arteterapeutov, supervízia a arteterapeutická etika)

10.00 – 10.15 – otázky pre účastníkov

10.15 – 10.30 – prestávka, občerstvenie, ponuka publikácii vydavateľstiev Slovart, Petrus, Portál

10.30 – 11.00 – prednáška „ Supervízne prieniky“

PhDr. Monika Piliarová, supervízia, Centrum duševného zdravia Facilitas, nezisková organizácia (okruh duševné i telesné postihnutia,)

11.00 – 11.20 - prednáška „Vibrácie na vlnách pokory“ – etablovanie muzikoterapie, jej nezastupiteľná pozícia u detí a osôb s ťažkými postihnutiami

Gabriela Timková, celostná muzikoterapeutka, zakladateľka občianskeho združenia Svetlomodrý svet (okruh duševné postihnutia a ťažké poruchy pohybového aparátu)

11.20 – 11.45 – prednáška „Biblioterapia z iného uhla“ Aký je cieľ terapeuta a aké sú čiastkové ciele, podľa ktorých sa vyberajú techniky na biblioterapeutický program?

PhDr. Lucia Kleinová, Denný psychiatrický stacionár Psychiatrickej kliniky, UNLP, Rastislavova 43,Košice (okruh psychiatria)

12.00 – 12.15 – otázky pre účastníkov

12.15 – 12.30 – prestávka, občerstvenie, ponuka publikácii vydavateľstiev Slovart, Petrus, Portál, pomôcky, terapeutické listy, výrobky klientov a podobne.

12.30 – 12.45 - prezentácia s komentárom „Art terapia so seniormi“ Miroslava Lacová, arteterapeut, Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum Betánia Kalinovo a DSS Slatinka Lučenec (okruh starostlivosť a terapeutické prístupy u seniorov)12.45 – 14.00 – obedňajšia prestávka

14.00 – 15.30 - WORKSHOPY, prihlasovanie pri prezentácii, prosíme, nezabudnite sa zapísať „Cez hlinu k tolerancii a empatii“ art terapia s hlinou – kapacita 30 členov Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici, akd.sculptor, PhD, odborný garant a Miroslava Lacová

„Bolesť a poklady z nej“ - vyrovnanie sa s bolesťou, traumou, terapia voskom a teplom otvára nové možnosti pre pomoc rizikovým skupinám ako ľudia s post traumatickým syndrómom, atď. – kapacita 1.skupiny 12 členov Encaustic Art By Zuzana Medzay, Bc.

„Zahraj si pre radosť“ – muzikoterapia - komunikačný most medzi pracovníkmi z pomáhajúcich profesií a klientami s ťažkými mentálnymi a pohybovými postihnutiami, hudobné nástroje tradičné i netradičné, orfové nástroje – kapacita 30 členov Gabriela Timková, muzikoterapeutka, zakladateľka občianskeho združenia Svetlomodrý svet

„Stretnutie a reflexia v skupinovej forme peersupervízie s výtvorom klienta“ - kapacita 1.skupiny 20 členov PhDr. Monika Piliarova, Facilitas, nezisková organizácia

„ Zdravotnícky a opatrovateľsky sektor , ponuka nových motivačných aktivít“ – kapacita 30 členov Anna Kolivošková, diplomovaná zdravotná sestra, prax na oddeleniach, v teréne, zakladanie ADOS, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, inovatívne prístupy

15.30 – 15.45 - prestávka, občerstvenie, ponuka publikácii vydavateľstiev Slovart, Petrus, Portál, pomôcky, terapeutické listy, výrobky klientov a podobne.

15.45 – 16.00 – poďakovanie v podobe prekvapenie pre všetkých účastníkov

16.00 – 17.30 - - WORKSHOPY, , prihlasovanie pri prezentácii, prosíme, nezabudnite sa zapísať.

„Bolesť a poklady z nej“ - vyrovnanie sa s bolesťou, traumou, terapia voskom a teplom otvára nové možnosti pre pomoc rizikovým skupinám ako ľudia s post traumatickým syndrómom, atď. – kapacita 2.skupiny 12 členov Encaustic Art By Zuzana Medzay, Bc.

„Stretnutie a reflexia v skupinovej forme peersupervízie s výtvarnom klienta“ - kapacita 2.skupiny 20 členov PhDr. Monika Piliarova, Facilitas, nezisková organizácia

Zmena programu vyhradená

Certifikáty o absolvovaní odborného semináru s odbornou garanciu Prof. PaedDr., Jaroslava Anna Šicková - Fabrici, akademická sochárka, PhD Univerzita J. A. Komenského, Bratislava, Slovensko Inštitút vzdelávania v arteterapii, Terra therapeutica a komorou sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.


 
ÚvodÚvodná stránka