Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Jacksonová skupina v Prešove v ScaleVytlačiť
 

Skupina The Golden Voices of GospelThe Golden Voices of Gospel / New York, USA/ / New York, USA/, ktorá účinkovala s Michaelom Jacksonom sa 17.12. predstaví v prešovskej Scale. 

European Christmas Gospel Gala Tour ´2017

S radosťou informujeme záujemcom, že svetoznáma skupina afro-amerického baptistického pastora Dwighta Robsona, názvom " The Golden Voices Of Gospel, " s  ktorou rád koncertoval aj kráľ popu Michael Jackson - v rámci predvianočnej európskej šnúry zavítajú v čase adventu znovu aj na Slovensko a do Prešova

Pán Robson sa narodil v St. Louis v Missouri a svojich spoluúčinkujúcich privádza z New Yorku. Svojimi "Zlatými hlasmi " absolvoval stovky mimoriadne úspešných koncertov po celom svete s mottom
"Let´s have Church Tonight!".

V predvianočnej atmosfére , vo výnimočnom prostredí a v autentickej interpretácii odznejú nádherné černošské spirituály, známe gospely a obľúbené hity ako Hallelujah, Oh Happy Day, Swing Low a mnohé ďalšie vo viac ako dvojhodinovom programe.

17.12.2017 o 17. hodine v kine SCALA,Masarykova 7 Prešov

Vstupné: 22.- €

Informácie a predaj vstupeniek:
Park kultúry a oddychu - Čierny orol, Hlavná 50, 080 01 Prešov
E-mail: pkovstupenkypo@gmail.com
Tel. číslo: 051/77 237 41-2
a v sieti TICKETPORTAL


 
 

Gratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-KavuličovúVytlačiť
 

Prešovskí umelci zaujali na výstave Salón 2017 v poľskom partnerskom meste Nowy Sacz.  Cenu tamojšieho primátora si priniesla Miriam Tomašiaková-Kavuličová

V poľskom meste Nowy Sacz Gratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-Kavuličovúotvorili výročnú výtvarnú a sochársku výstavu SALON  2017. V Nowosądeckej Małej Galerii ju každoročne usporadúva Združenie poľských umelcov a dizajnérov - Oddzial Zwiazku Polskich Artystow Plastyków (ZPAP) Nowy Sacz.

Ttradičnými účastníkmi sú aj prešovskí umelci: „Účasť našich umelcov na tejto tradičnej výstave je súčasťou dlhodobej spolupráce s partnerským mestom Nowy Sacz. Každoročne Gratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-Kavuličovúsa na nej prezentujú umelci z Prešova a takmer pravidelne sú aj oceňovaní. Mesto Prešov v tomto roku reprezentovali diela troch našich profesionálnych umelcov: Dionýza Dugasa, Miriam Kavuličovej Tomašiakovej a Rastislava Mravca," uviedla Patrícia Zichová z oddelenia kultúry cestovného ruchu MsÚ v Prešove.

Konštatovala pritom, že práce našich umelcov zaujali, a že nežnejšia časť našej umeleckej reprezentácie získala prestížne ocenenie. „Hodnotiaca komisia ocenila Miriam TGratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-Kavuličovúomašiakovú-Kavuličovú, ktorá získala Cenu primátora mesta Nowy Sacz,“ doplnila. Zdôraznila pritom, že naše partnerské mesto Nowy Sacz touto tradičnou vernisážou podporuje zviditeľnenie sa aj našich umelcov. Tí tak dostávajú možnosť týmto spôsobom reprezentovať súčasnú kultúru nášho atraktívneho mesta. 

ZPAP združuje viac ako 7 000 umelcov výtvarných umení, ide najmä o maľbu, grafiku, plastiku, interiérový a priemyselný dizajn, scénografiu a pod. Výstava "Salon" je pritom každoročne najdôležitejšou prezentáciou profesionálnych umelcov mesta Nowy Gratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-KavuličovúSącz. Už niekoľko rokov ju usporadúva Nowosądecka Mała Galeria.

Gratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-Kavuličovú Gratulujeme! Cena pre Miriam Tomašiakovú-Kavuličovú 

 


 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 13. decembra 2017 (streda) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

3. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o dočasnom obmedzení zásobovania pitnou vodou, dočasnom zákaze užívania pitnej vody, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Prešov.

Predkladá: Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ

6. Návrh na schválenie  plánu opráv, údržby pre nebytové priestory a stavby na rok 2018 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. − odkúpenie nehnuteľností a hnuteľných vecí v areáli na Ul. Jesennej.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/Z/2017.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za III. štvrťrok 2017.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

15. Rôzne.

16. 14.00 hod. – Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

17. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

18. Záver.


 
 

Podarilo sa, zrýchlené vlaky od marca!Vytlačiť
 

Úsilie mesta Prešov o zaradenie zrýchlených vlakov do cestovných poriadkov našlo odozvu. Rýchlejšie spojenie s Košicami sa plánuje už od marca.

Vlakom do Košíc za menej ako pol hodinu? Od marca by to mala byť realita. Zrýchlené vlaky štátneho železničného dopravcu budú zastavovať len v Kysaku, pričom cestovanie bude trvať len 29 minút. „Tieto vlaky tak vytvárajú alternatívu k cestovaniu autobusmi a autami, cestujúci sa vyhnú predovšetkým kolónam a zápcham pri vstupoch do miest,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová.

Vlaky kategórie REX podľa navrhovaného cestovného poriadku budú premávať v hodinových intervaloch. Z Prešova pôjde o tri ranné a dva popoludňajšie zrýchlené vlaky, z Košíc bude zrýchlený jeden ranný a tri popoludňajšie vlaky.

Doposiaľ medzi Prešovom a Košicami premávali len osobné vlaky (okrem rýchlika z Bratislavy). Zrýchlené vlaky by podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko mali premávať od prvej zmeny Cestovného poriadku 2017/2017, ktorej platnosť začne 4. marca 2018.

„Na uvedenej linke plánujeme v roku 2018 zaviesť v čase dopravnej špičky spomínané nové vlaky kategórie REX. V súčasnosti prebiehajú o tomto návrhu aktívne rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR). Uvedené vlaky by mali premávať od 1. zmeny Cestovného poriadku 2017/2018, ktorej platnosť začne 4. marca 2018,“ uviedol Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Súvisiace odkazy: Mesto Prešov žiada rýchlejšie vlakové spojenie s Košicami

 


 
 

Psia „telocvičňa“ na ŠvábochVytlačiť
 

Psíkom zo Švábov a okolia bude lepšie. Mesto tam vybudovalo nový výbeh pre psov.

Psičkári dostali v blízkosti križovatky Solivarská – Psia „telocvičňa“ na ŠvábochŠvábska – Arm. gen. Ludvika Svobodu
pre svojich miláčikov nový priestor. Psia „telocvičňa“ slúži nielen na venčenie psích miláčikov, ale aj na ich výcvik.

Mestský pozemok s plochou cca 800 metrov štvorcových bol v rámci stavebných úprav oplotený, vybudovaný tam bol aj altánok so sedením, ktorý majiteľom psíkov môže slúžiť pri nepriazni počasia.  Samozrejmosťou sú odpadkové koše, tri lavičky i agility prvky pre psov - hojdačka so stabilizačným závažím, skočka, slalom, kovová konštrukcia či ohybný tunel. Zrealizované boli aj sadové úpravy.

Práce zrealizovala prešovská spoločnosť PEhAES, ktorá uspela vo verejnej súťaži s cenou 12 115,06 eur (vrátane DPH).


 
 

Predstavenie výnimočnej knihy o ľudských právach v PrešoveVytlačiť
 

V prvý decembrový deň poctili Prešov významní hostia v rámci zaujímavého odborného podujatia. Naše mesto bolo totiž miestom zakončenia prednáškového turné dvoch nemeckých filozofov prof. Arnda Pollmanna a prof. Georga Lohmanna z Berlína.

Prednášky v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach organizovalo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave  v spolupráci s Inštitútom pre zahraničné vzťahy v Štuttgarte,  Goetheho inštitútom Slovensko a Filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied. V Prešove prednášky a prezentáciu knihy spoluorganizovali v spolupráci rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút filozofie a Inštitút germanistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove.

Prednášky nadväzovali na výnimočný počin spomínaných profesorov. Georg Lohmann, Prof. (em.) Dr. a Prof. Dr. Arnd Pollmann editovali kolektívnu prácu nemecky hovoriacich akademikov a akademičiek na vážnu a zložitú tému ľudských práv. Práca nesie názov Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka (Menschenrechte. Ein interdisciplinäres Handbuch) a na skoro 560 stranách mapuje a analyzuje dejiny a základné pojmy ľudských práv, konkrétne ľudské práva a tiež sa nevyhýba kontroverzným témam ľudských práv. Vďaka doc. Mgr. Martinovi Muránskemu, PhD. z Filozofického ústavu SAV, ktorý spoluorganizoval a moderoval spomínané prednášky, môže slovenský čitateľ spomínané súborné dielo čítať v slovenskom jazyku. Martin Muránsky ako zodpovedný redaktor slovenského vydania tejto práce a redakčný tím  vydavateľstva Kalligram v zložení Monika Hornáček Banášová, Zuzana Guldánová, Miloslav Szabó a Jana Tulkisová  preložili celé dielo, ktoré zastáva exemplárne miesto pre špecifický aj pre širší výskum problému ľudským práv. o jeho jazykovú redakciu  sa postarali Ingrid Hrubaničová, Jaroslava Vydrová, Róbert Kadáši a Zuzana Pučeková. Odbornými redaktormi boli Alexander Bröstl, Branislav Fábry, Martin Muránsky a Jana Tomašovičová Hlavným posolstvom práce je rozlúčka s idealistickým, moralistickým konceptom ľudských práv smerom k vymožiteľným právnym normám. Druhou závažnou  tézou celej knihy je požiadavka  nedeliteľnosti liberálnych slobôd a sociálnych práv..

Prednášok v Prešove sa zúčastnili vedecko-výskumní pracovníci z oblasti filozofie, germanistiky, histórie a politológie a taktiež študenti uvedených odborov. Podujatie otvorila a vzácnych hostí privítala prorektorka doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. Prednášky oboch filozofov z Nemecka boli tlmočené do slovenského jazyka a vzbudili niekoľko otázok a diskusiu. Editor slovenskej verzie venoval niekoľko exemplárov aj univerzitnej knižnici v Prešove. Bádatelia z mnohých disciplín i samotný interdisciplinárny výskum tak má brilantnú interpretačnú dispozíciu v podobe súborného diela viacerých renomovaných nemeckých autorov z oblastí ľudských práv.

Autor: Peter Kyslan

Predstavenie výnimočnej knihy o ľudských právach v Prešove

 


 
 

Sto cien pre prešovské detiVytlačiť
 

Netrpezlivé očakávanie sa naplnilo. Sto cien pre prešovské detiPonáme výhercov tohtoročnej Mikulášskej nádielky.

Správne odpovede do súťaže, ktorá súvisí s Mikulášskou nádielkou zaslalo vyše 1300 detí. Dnes spomedzi nich prešovský Mikuláš vyžreboval 100 cien. Výhercom gratulujeme ;)

Výhercovia si môžu prevziať ceny v nasledujúce dni na Oddelení kultúry a cestovného Sto cien pre prešovské detiruchu Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici č.26 počas pracovných hodín. Prihlásiť sa môžete v kancelárii prvého kontaktu, kde bude umiestnená aj výherná listina.

POZOR!!! Ceny sa vydávajú len na základe občianskeho preukazu rodiča dieťaťa, ktoré cenu vyhralo.

Ceny budú vydávané do 29. decembra 2017 !!!

Výherná listina - Mikulášska nádielka 2017

P.č.

Priezvisko

Meno

Vek

Adresa

1.

Franková

Nelka

8

Tarasa Ševčenka 4

2.

Trusová

Lenka

12

Sabinovská 159

3.

Molčanová

Rebeca

2

Exnárová 4

4.

Molčanová

Diana

5

Exnárová 4

5.

Holda

Matúš

9

Krasková 5

6.

Rejtová

Lea

6

Sibírska 3

7.

Jakubko

Martin

8

Sabinovská 125

8.

Dorošová

Laura

13

Prostejovská 13

9.

Miško

Samuel

6

Švábska 78

10.

Uhriňák

Tomáško

8

Sibírska 32

11.

Haltmanová

Eliška

4

Švábska 36

12.

Kováč

Martin

8

Pri Hati 43

13.

Porjandová

Katka

6

Sadová 32

14.

Sokoli

Maxim

3

Tomášiková 14

15.

Kochanová

Lýdia

4

Prostejovská 97

16.

Sedlák

Gregor

8

Budovateľská 42

17.

Olejárová

Sofia

7

Grešová 14

18.

Repčík

Michal

13

Mirka Nešpora 63

19.

Jecuško

Tobias

7

V. Clementisa 8

20.

Múdra

Marcela

7

Marka Čulena 22

21.

Višňovská

Ellie

1

Bendíková 25

22.

Brosztl

Jakub

2

Jirásková 40

23.

Orečný

Jakub

4

Magurská 21

24.

Veľas

Marek

1

Bajkalská 3

25.

Opina

Martin

6

Mirka Nešpora 7

26.

Marcin

Damián

10

Vranovská 25

27.

Marcin

Dávid

5

Vranovská 25

28.

Leščinská

Miriama

5

Požiarnická 25

29.

Turek

Adam

7

Antona Prídavka 8

30.

Breza

Branislav

8

Janka Borodáča 13

31.

Matia

Lukáš

5

Ďumbierská 36

32.

Urda

Vlastimil Marek

12

Jantárová 14

33.

Sedlák

Maxík

1

Októbrová 65

34.

Fedorová

Sandra

11

Matice Slovenskej 4

35.

Paľová

Sofia

8

Pavla Horova 31

36.

Hlaváčová

Karolína

1

Októbrová 42

37.

Muller

Simon

6

Prostejovská 59

38.

Červenický

Oliver

5

Obr. Mieru 62

39.

Polician

Dávid

7

Slnečná 14

40.

Mičová

Paula

8

Tokajícka 2

41.

Brajerčíková

Eliška

8

Volgogradská 34

42.

Dostálová

Sára

7

Švábska 43

43.

Klovaničová

Karolína

12

Prostejovská 13

44.

Vaško

Tomáš

5

Ďumbierská 5

45.

Kvokačková

Mária

8

Volgogradská 18

46.

Suchár

Alex

12

Lesnícka 52 A

47.

Grega

Viliam

4

Baštová 47

48.

Švecová

Petronela

7

Antona Prídavka 20

49.

Ličáková

Eliška

1

Marka Čulena 22

50.

Novotňák

Janko

8

Švábska 6

51.

Urdová

Stanislava

8

Jantárová 14

52.

Petraško

Damián

6

Magurská 11

53.

Lejko

Štefan

8

Šmeralová 21

54.

Sopková

Mária

11

Smetanová 29

55.

Orlovská

Naďa

3

Bajkalská 8

56.

Roháčková

Terezka

4

Požiarnická 25

57.

Sušková

Simona

12

Prostejovská 32

58.

Fekete

Filip

7

Fučíková 10

59.

Židek

Kamil

6

Ďumbierská 9

60.

Žideková

Nelka

6

Ďumbierská 9

61.

Kapráľ

Filip

9

Lomnická 16

62.

Kovalčíková

Veronika

2

Smreková 8

63.

Vojteková

Karina

5

17. novembra 184

64.

Bednárová

Karolínka

6

Obr. Mieru 29

65.

Suchár

Egon

10

Lesnícka 52A

66.

Vlček

Mirko

1

Šrobárová 1

67.

Šlosár

Oliver

6

Herlianská 12

68.

Kochan

Dominik

11

Prostejovská 97

69.

Mikulášková

Ella

7

19. januára 8

70.

Pavelka

Sebastián

8

Jurkovičová 1

71.

Marušová

Ella

1

Jesenského 11

72.

Mate

Rebeka Olívia

2

Exnárová 1

73.

Vargová

Lucia

9

Bajkalská 7

74.

Zavadanová

Zuzana

8

Volgogradská 56

75.

Ligusová

Emka

9

Pavl. Nám. 1

76.

Fillo

Damián

10

Prostejovská 11

77.

Vargová

Lívia

3

Bajkalská 7

78.

Kokoška

Samuel

13

Komenského 5

79.

Nazarejová

Aninka

6

Jazdecká 8

80.

Jochman

Denyell

5

Obr. Mieru 5

81.

Adamčíková

Nikola

4

Súľovská 14

82.

Paulovský

Riško

1

Pavla Horova 2

83.

Matyasová

Veronika

3

Volgogradská 60

84.

Bardovičová

Veronika

8

Tehelná 6C

85.

Kendra

Daniel

11

Gaštanová 3

86.

Hviščová

Ester

3

Alexandra Matušku 3

87.

Čonka

Samuel

6

Kúpeľná 9

88.

Čeremšáková

Ninka

7

Zápotockého 14

89.

Tiritová

Nikola

6

Bajkalská 4

90.

Balík

Šimon

5

K Surdoku 53/A

91.

Kaminský

Daniel

4

Majakovského 21

92.

Garajová

Nicol

11

Mukačevská 7

93.

Petrík

Matias

4

Matice slovenskej 1

94.

Havala

Lukas

2

Karpatská 6

95.

Staš

Richard

10

Potočná 5

96.

Nováková

Zara

0

Švábska 63

97.

Sallai

Dávid

13

Vodárenská 1/A

98.

Orlovská

Nela

5

Bajkalská 8

99.

Budaiová

Lucia

8

Prostejovská 48

100.

Lešková

Olívia

11

Pri mlyne 5

 

 

 

 


 
 

Policajný elektromobil šetrí životné prostredieVytlačiť
 

Prešovčania vidia svojich mestských policajtov aj v elektromobile. Tí si takéto vozidlo pochvaľujú.

Prešovských mestských policajtov možno Policajný elektromobil šetrí životné prostredieuž niekoľko dní vidať v uliciach mesta v modrom vozidle, ktoré nedymí a nevydáva žiaden zvuk. Dôvodom tichej jazdy je jeho elektrický pohon.

„Elektromobil máme zapožičaný na testovanie. V mestskej premávke sa osvedčil, vieme si predstaviť, že by sme ho využívali aj natrvalo,“ vysvetlil náčelník mestskej polície Ján Andrejko. Dodal pritom, že vozidlo Prešov získal vďaka aktivite Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR. „Neskôr ho postupne budú testovať mestskí policajti aj v ďalších mestách a obciach v rámci združenia,“ dodal.

Podľa Jána Andrejka toto nie je jediné auto, ktoré si prešovskí mestskí policajti vyskúšajú. „Máme už dohodnutý podobný test aj s inou spoločnosťou. Budeme vedieť lepšie porovnávať, v prípade, že sa mesto rozhodne ísť do takejto investície.“

Mesto Prešov si elektromobil vyskúšalo Policajný elektromobil šetrí životné prostredieaj v minulosti, keď ho malo zapožičané od VSE. „Uvažujeme o zakúpení elektromobilov ako služobných vozidiel mestského úradu. Je to jedno z opatrení, ktorými sa zapájame do aktivít Dohovoru primátorov a starostov, kde sme signatármi,“ pripomenula primátorka Andrea Turčanová, ktorá je ambasádorkou tohto projektu. Dohovor primátorov a starostov je celospoločenské európske hnutie združujúce orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň znížiť emisie CO2 na svojom území.

O tom, že mesto Prešov aktívne rieši problematiku ochrany životného prostredia svedčí aj   európske ocenenie GPP Award 2016 za projekt Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou . Po prvom mieste v rámci Slovenska získalo mesto za tento projekt čestné uznanie za 4. miesto zo 42 zúčastnených projektov v rámci krajín Európskej únie. Ocenenie bolo udelené za prínos projektu k ochrane životného prostredia znižovaním emisií CO2. Ročne  sa vďaka energeticky úspornejšej sústave svietidiel vyprodukuje o 64,39 ton CO2 menej a usporí sa 67% energie oproti pôvodnej spotrebe.

 


 
 
Položky 1-8 z 705
ÚvodÚvodná stránka